Klaipėdos valstybinės kolegijos Verslo fakulteto studentų savirealizacijos galimybių tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos valstybinės kolegijos Verslo fakulteto studentų savirealizacijos galimybių tyrimas
Alternative Title:
Student self-realization opportunities of the faculty of business of Klaipėda University of Applied Sciences
Keywords:
LT
Saviraiška; Savirealizacija; Socialinė gerovė.
EN
Self-expression; Self-realization; Social welfare.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama mokslinės literatūros apžvalga bei atlikto tyrimo duomenys, vertinant studentų saviraiškos galimybių tobulinimo būdus. Atlikta teorinė analizė parodė, kad savirealizacijos klausimas dažniausiai analizuojamas priklausomai nuo tiriamųjų amžiaus, bet itin retai – pagal kitas kategorijas. Būtent studentų savirealizacija tyrinėta mažai, todėl tyrimas aktualus ir šiandien. Tyrimo metu išsiaiškinta, kaip studentai save realizavo mokykloje, kaip save realizuoja kolegijoje. Tam, kad studentai labiau save realizuotų, siūloma aktyviau informuoti ištęstinių studijų studentus, užsiėmimus vykdyti antradieniais arba trečiadieniais iš karto po paskaitų, pavakary ir kt. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Saviraiška; Savirealizacija; Socialinė gerovė; Self-expression; Self-realization; Social welfare.

ENThe article presents a literature review and survey data of the assessment of student self expression improvements. The theoretical analysis showed that self-realization (expression) is frequently analyzed according to the respondents age, but very rarely - in other categories. This shows that students self-expression research study is relevant today too. The survey data collection method - written form. The study surveyed students of the Faculty of Business. The analysis shows how current students themselves expressed in the school. The survey showed that almost half of the respondents at the school self-actualized, and 1/7 - didn‘t self-actualized. Most of the respondents the most self-realized during after-school activities and at the classes. The most popular after-school activities were school sports, choreography (dance), music and art classes. It was found that more than one third of the students themselves are not realized, 1/3 - realized. Respondents, being students themselves realize significantly less than themselves realized learning in school. The corellational analysis showed that those respondents who have self-expressed at the school more, the same respondents being the students self-realize more too. In addition, it was found that the KVK organized activities for students are enough, lacking only a few indicated as artistic and sporting activities.The proposals, which, if implemented, would help more for students realize themselves: a) the proposal for increasing awareness about the activities taking place not only the full-time students, but also part-time studies students using KVK Facebook account, KVK web site, e-mail, etc .; b) to motivate students to participate in the different activities following measures: additional score to the cumulative assessment of the subject, certificates, larger awards, recommendations; c) to account of the main reasons that encourage participation in activities: the desire to acquire useful skills, to realize their talents, make friends, search for new experiences and desire to take courage, self-confidence; d) to take into account the circumstances leading to the decision to choose any activity is: time, price, distance, guide and details of the activity; e) to carry out the activities on Tuesdays or Wednesdays right after the lecture in the afternoon. [From the publication]

ISSN:
2029-9311
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/74407
Updated:
2021-04-13 12:52:35
Metrics:
Views: 24    Downloads: 1
Export: