Kultūros poveikio poreikių hierarchijai tyrimas trijose Baltijos regiono šalyse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūros poveikio poreikių hierarchijai tyrimas trijose Baltijos regiono šalyse
Alternative Title:
Analysis of the influence of culture on need hierarchies in three Baltic countries
In the Journal:
Ekonomika. 2003, t. 64, p. 100-115
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Darbuotojai / Workers; Kultūra / Culture; Motyvacija / Motivation; Latvija (Latvia).
Summary / Abstract:

LTSėkminga įmonių veikla dažnai grindžiama efektyviu žmogiškųjų išteklių valdymu, kai daugiausia dėmesio skiriama darbuotojų motyvacijai. Motyvacijos teorijos nėra universalios – efektyviai darbuotojų motyvacijai reikia nuodugnaus tos šalies, kurioje organizacija vykdo savo veiklą, vertybių tyrimo. Todėl šiame straipsnyje analizuojami trijų Baltijos regiono šalių – Lietuvos, Estijos ir Lenkijos – kultūriniai ypatumai ir jų įtaka darbuotojų požiūriams ir motyvacijai minėtose šalyse. Siekiant atskleisti minėtų šalių poziciją pasauliniu kontekstu, atliktas empirinis dviejų dalių tyrimas pateikti jo rezultatai. Pirmoje tyrimo dalyje atliktas nacionalinių kultūrinių dimensijų pagal G. Hofstede (1980) metodologiją tyrimas. Jame pirmą kartą matuojama Lietuvos santykinė pozicija 70 šalių atžvilgiu. Antroje tyrimo dalyje atlikta Lietuvos, Lenkijos ir Estijos darbuotojų apklausa, kurios rezultatai susisteminti pagal A. Maslow (1954) motyvacijos dimensijas. Tikimasi, kad tyrimo rezultatai patvirtins, jog motyvacijos aspektams darbuotojai teikia skirtingus prioritetus, o identifikuoti Maslow teorijos ir motyvacijos trijose šalyse skirtumai būtų grindžiami kultūros vertybių įtaką rezultatams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baltijos regiono valstybės; Darbuotojai; Estija (Estonia); Hofstede kultūros tyrimai; Kultūra; Kultūros poveikis poreikių hierarchijai; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Maslow poreikių teorija; Motyvacija; Nacionalinės kultūrinės dimensijos; Poreikių hierarchija; Baltic region countries; Culture; Employees; Hierarchy of needs; Hofstede's cultural studies; Lithuania; Maslow theory of needs; Motivation; National cultural dimension; Need hierarchies; The cultural impact of the hierarchy of needs.

ENSuccessful activities of companies usually depend on effective human resources management, when the major attention is paid to employees’ motivation. Motivation theories are not universal. Effective motivation of employees requires a thorough analysis of virtues of the country the organisation performs its activities in. Therefore, this article analyses cultural peculiarities of the three Baltic states, i.e. Lithuania, Estonia, Poland, and their impact on employees’ attitudes and motivation. In order to reveal the position of the above states in the global context, a two-part empirical research was performed and its results were presented. The first part presents a study of national cultural dimension as per the methodology by G. Hofstede (1980). It is the first time the relative position of Lithuania among other 70 states is measured. The second part of the study is a survey of employees of companies in Lithuania, Poland and Estonia, the results of which are systemised according to the motivational dimensions by A. Maslow (1954). It is expected that the results of the research will prove that employees’ priorities for motivation aspects are different, and motivation differences identified in the three countries are based on the impact of cultural virtues on the results.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34391
Updated:
2018-12-17 11:14:00
Metrics:
Views: 19    Downloads: 4
Export: