Personnel management and vitality phenomenon of A. Maslow's theory of needs

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Personnel management and vitality phenomenon of A. Maslow's theory of needs
In the Journal:
Keywords:
LT
Būtinų poreikių idėja; Darbuotojų motyvacija; Darbuotojų motyvacija, porikių hierarchija, idėja pakankamumo poreikių patenkinimui; Pasitenkinimas; Poreikių hierarchija; Poreikių patenkinimo pakankamumo idėja.
EN
Employee motivation, hierarchy of needs, the idea of sufficiency of needs; Employee motivation, hierarchy of needs, the idea of sufficiency of needs satisfaction; Satisfaction.
Summary / Abstract:

LTPraėjus 60 metų po A. Maslow individo motyvacijos problemos teorijos paskelbimo, vis dar tęsiasi diskusijos, ar autoriaus poreikių hierarchijos teorija yra tinkamas modelis tiriamajam darbui ir taikymui praktiškai. Straipsnyje siekiama įnešti indėlį į šią diskusiją. Pateikiamas tyrimas, atliktas 2002–2007 m., kuriame dalyvavo 1260 respondentų. Atlikęs teorinę analizę, autorius daro išvadą, kad A. Maslow pasiūlyta hierarchinė poreikių teorija konceptualiai atitinka asmens individualių poreikių pasiskirstymą, o jų hierarchiją ir tendencijas galima tirti. Pateiktas teorinis tyrimas rodo, kad yra specialistų, kurie autorių kritikuoja, ir specialistų, kurie autoriui pritaria. Nepaisant įvairių specialistų kritikos, A. Maslow poreikių hierarchijos koncepcija yra populiaresnė tarp vadovų, nei kuri kita motyvavimo teorija, nes ji pateikia pakankamai gerą motyvavimo proceso aprašymą. Atliktas empirinis tyrimas pademonstravo, kad dauguma Lietuvos organizacijų vadovų turi priežasčių rimtai susidomėti A.Maslow sukurta hierarchine poreikių teorija. Tyrimas atskleidė, kad, kaip ir buvo tikėtasi, nebuvo dviejų vienodų atsakymų, nes dviejų skirtingų individų poreikių prioritetai ir jų stiprumas skiriasi. Tokio tyrimo tikslas yra nustatyti bendrus reiškinius, jų tendencijas ir suprasti, kokias rekomendacijas galima pateikti darbdaviams, norintiems motyvuoti darbuotojus. Buvo nustatyta, kad respondentams yra svarbiausia užtikrinti fiziologinius poreikius, o tai atspindi šiuolaikinę situaciją Lietuvoje.

EN60 years after the Maslow theory on individual motivation issues discussions continue on whether the author's hierarchy of needs theory is a suitable model for research work and practice. Our article clearly presents a positive response. Such an attitude to Professor A. Maslow's theory was formed in 2002-2007 when research was carried out where 1260 respondents participated. In this article recommendations on the most efficient ways of using the above mentioned theory in a work environment are put forward. [text from author]

ISSN:
1337-0871; 1338-4988
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31649
Updated:
2020-01-29 15:17:37
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: