Opportunities in the labour market : gender equality aspect in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Opportunities in the labour market: gender equality aspect in Lithuania
Alternative Title:
Galimybės darbo rinkoje: lyčių lygybės aspektas Lietuvoje
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2008, Nr. 4 (14), p. 47-55
Keywords:
LT
Lygios galimybės; Darbo jėga; Darbo rinka; Ekonomikos augimas; Europos Sąjunga (European Union).
EN
Equal opportunities; Labour force; Labour market; Economic growth; European Union..
Summary / Abstract:

LTVienas svarbiausių darbo rinkos prioritetų Europos Sąjungoje (ES) ir Europos Darbo Strategijoje (EES) yra lyčių lygybė ir jos integravimas visose srityse: ekonomikos, politikos, viešojo gyvenimo ir pan. Moterys patiria įvairių diskriminacijos tipų: susirasdamos darbąir darydamos karjerą, dalyvaudamos politikoje, mokslinėje veikloje ir pan. Straipsnio tikslas - išanalizuoti moterų ir vyrų galimybes darbo rinkoje ir jų ryšį su ekonominiu šalies augimu integruojantis į Europos Sąjungą. Tyrimo uždaviniai: išanalizuoti lyčių lygių galimybių esmę, jų rūšis bei prielaidas joms įgyvendinti; charakterizuoti moterų ir vyrų galimybes darbo rinkoje ieškant sąsajų su ekonominiu augimu; apibendrinti atlikto empirinio tyrimo rezultatus. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros bei statistinių duomenų analizė, anketinė apklausa. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą reikėjo ne tik harmonizuoti teisinius dokumentus, kurie susiję su moterų ir vyrų lygiomis galimybėmis veikiant darbo rinkoje, bet ir sureguliuoti šalies teisinę bazę šioje srityje. 1999 metais Lietuva pirmoji regione priėmė Lygių galimybių įstatymą. Galima teigti, kad sudėtingiausia yra ne sukurti įstatyminę bazę, o pasiekti, kad ji realiai veiktų sprendžiant šalies darbo rinkos klausimus. Remiantis mokslinės literatūros ir statistinių duomenų analize darytina išvada, kad dažniausiai išskiriami moterų diskriminacijos tipai darbo rinkoje pasireiškia tuo, jog moterys dirba ne tokiose prestižinėse darbo vietose, jų darbo užmokestis už tą patį darbą yra mažesnis nei vyrų.Tai argumentuojama "galios / jėgos" požiūriais bei informacijos daromu poveikiu. Šiam sudėtingam procesui, anot specialistų, didelę neigiamą įtaką daro šalyje vis dar gajūs lyčių stereotipai. Teorinius analizės teiginius iš dalies patvirtina 2008 metais atlikto empirinio tyrimo rezultatai. Tyrime dalyvavę KTU studentai mano, kad vyrų galimybės darbo rinkoje yra geresnės nei moterų, moterys uždirba mažiau nei vyrai. Apklaustųjų nuomone, skirtingų lyčių atstovai turi pakankamai geras galimybes daryti darbinę karjerą. Analizuojant tyrimo rezultatus buvo pastebėta, kad šiek tiek skiriasi respondentų iš dieninių ir vakarinių skyrių nuomonės. Taip yra greičiausiai todėl, kad vakarinių studijų studentai jau turi darbinės patirties ir skirtingų lyčių galimybes darbo rinkoje gali vertinti realiau nei dieninių studijų studentai. [Iš leidinio]

ENThe main priority in the labour market of the European Union (EU) and European Employment Strategy (EES) is gender equality and its policy. One of the most fundamental principles of a modern society in the EU, including Lithuania labour market, is the right to equal opportunities to all women and men. Research methods applied are comparative analysis based on the synthesis of official European Community publications, scientific literature and questionnaire. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17298
Updated:
2018-12-17 12:16:27
Metrics:
Views: 13    Downloads: 3
Export: