Privačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų kompetencijų svarba: suinteresuotųjų šalių analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Privačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų kompetencijų svarba: suinteresuotųjų šalių analizė
Alternative Title:
Competencies of pricipals of private early childhood educational institutions and their importance: stakeholder opinion analysis
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2019, Nr. 1 (49), p. 8-15
Keywords:
LT
Privatus ikimokyklinis ugdymas; Suinteresuotųjų šalių vadyba; Vadovo kompetencijų modelis.
EN
Model of principals competencies; Model of principal's competencies; Private early childhood educational institution; Private early childhood educational institutiosn; Stakeholder management.
Summary / Abstract:

LTPrivačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadyba dar menkai tyrinėta, todėl nėra žinoma, kokių kompetencijų vadovas būtų tinkamiausias tokio tipo įstaigoms, kokio vadovo pageidautų svarbiausios suinteresuotosios šalys, kaip jos vertina vadovui reikalingas kompetencijas. Empiriniu tyrimu palyginamas svarbiausių privačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų suinteresuotųjų šalių – steigėjų, vadovų, darbuotojų ir tėvų (tiek esamų, tiek potencialių klientų) – požiūris į teorinį vadovo kompetencijų modelį. Apibendrintas modelio rangavimas rodo, kad svarbiausia vadovo kompetencijų grupe yra laikytinas, visų pirma, vadovo gebėjimas kurti pasitikėjimą. [Iš leidinio]

ENSince the management of private early childhood educational institutions has not been sufficiently studied, there is no clear opinion what competencies key stakeholders would like to see in the principals of these institutions and how required competencies should be assessed. Empirical research was carried out to compare opinions of key stakeholders (founders, principals, employees, parents (present and potential customers)) in a theoretical model of principals’ competencies. The ranking of principal’s competencies in the generalized model showed that the most desirable group of competencies is the ability to build trust. [From the publication]

DOI:
10.21277/jmd.v49i1.217
ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78694
Updated:
2020-10-21 22:05:11
Metrics:
Views: 15    Downloads: 6
Export: