Nusikaltėlio ir nusikaltimo metaforos Lietuvos viešajame kriminologiniame diskurse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nusikaltėlio ir nusikaltimo metaforos Lietuvos viešajame kriminologiniame diskurse
Alternative Title:
Metaphors of criminal and crime in Lithuanian public criminological discourse
In the Journal:
Res humanitariae. 2016, t. 19, p. 78-96
Keywords:
LT
Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis konceptualiosios metaforos samprata, metafora traktuojama kaip mąstymo strategija, kuri kalboje realizuojama metaforiniais pasakymais. Metaforiniai pasakymai, kurių tikslo sritis – nusikaltėlis ir nusikaltimas, tyrimui rinkti iš 2001–2015 m. dviejuose Lietuvos naujienų portaluose paskelbtų tekstų. Iš metaforinių pasakymų rekonstruoti konceptualiąsias metaforas ir jas tirti aktualu ne tik dėl to, kad jos atspindi visuomenės požiūrį į tam tikrą fenomeną, bet ir todėl, kad realizuotos populiarių žiniasklaidos priemonių tekstuose jos drauge ir formuoja visuomenės nuomonę, nes metafora yra ne tik tam tikros lingvistinės formos ir konceptualios struktūros, bet ir komunikacinės funkcijos manifestacija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kognityvinė lingvistika; Konceptualioji metafora; Metaforinis pasakymas; Viešasis kriminologinis diskursas; Cognitive linguistics; Conceptual metaphor; Metaphorical expression; Public criminological discourse.

ENOn the ground of conceptual metaphor conception, metaphor is discussed as thinking strategy, which is implemented in language by metaphorical expressions. Metaphorical expressions for which target domain is criminal and crime were gathered from texts which were published in two Lithuanian news portals in the years 2001–2015. It is important to reconstruct the conceptual metaphors not only because they reflect viewpoint of society regarding certain phenomenon, but also because implemented in the texts of media influence on the public opinion, inasmuch as the metaphor is not only some linguistic form and conceptual structure, but also manifestation of communicational function. [From the publication]

DOI:
10.15181/rh.v19i0.1325
ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62998
Updated:
2018-12-17 14:08:35
Metrics:
Views: 33    Downloads: 8
Export: