Savanorių socialinių pedagogų rengimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savanorių socialinių pedagogų rengimas: disertacija
Alternative Title:
Training of volunteer social educators
Publication Data:
Klaipėda, 2000.
Pages:
160, [28] lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Klaipėdos universitetas, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje socialinės sferos savanorio samprata nėra galutinai susiformavusi, tačiau šis procesas vyksta, jam įtaką daro europietiška šio reiškinio identifikacija. Nors jaunimo savanorystės idėja sparčiai plinta ir Europoje yra sukauptas nemažas darbo su savanoriais patyrimas, tačiau mokslinių tyrimų spektras nėra platus, pasigendama šio reiškinio teorinių apibendrinimų. Tad šio disertacinio tyrimo problema – kaip parengti jaunuolius savanorius, t.y. suteikti jiems ikiprofesinį išsilavinimą, kad jų pedagoginė veikla su socialinės raidos grupės vaikais būtų pakankamai sėkminga. Tyrimu siekiama teoriškai ir empiriškai pagrįsti naujo pedagoginio reiškinio – jaunųjų savanorių rengimo darbui su socialinės raidos rizikos grupės vaikais – pedagoginę sistemą. Tyrimo metu sukurta, teoriškai ir empiriškai patvirtinta nuosekli jaunųjų savanorių parinkimo pedagoginei veiklai metodika bei jų rengimo darbui su socialinės raidos rizikos grupės vaikais programa, neturinti analogų kitose šalyse. Darbo praktinį reikšmingumą sudaro tai, kad parengtos ir empiriškai patikrintos rekomendacijos dėl jaunųjų savanorių parinkimo ir rengimo turinio, organizacinės struktūros, darbo formų ir rezultatyvumo nustatymo. Tyrimo rezultatai, atskleidžiantys savanorių parinkimo ir rengimo darbui su socialinės raidos rizikos grupės vaikais ypatumus, gali būti panaudoti ne tik NVO ar jaunimo centruose, bet ir valstybinėse švietimo įstaigose, skatinant moksleivius naudingam visuomeniniam darbui.

ENThe concept of social volunteer is not formulated in Lithuania but the process is underway and is influenced by European identification of the phenomenon. Although the idea of youth volunteering is spreading and Europe has extensive experience in work with volunteers, the spectre of scientific research is narrow and lacks theoretical conclusions of the phenomenon. The problem of the dissertation research is training of youth volunteers, i.e., provide them with pre-vocational education to make their pedagogical work with children successful. The research aimed to provide theoretical and empirical validation of the pedagogical system of the new pedagogical phenomenon – training of youth volunteers for work with children of the social development risk group. In the framework of the research, consistent methods for the selection of youth volunteers for pedagogical activities and a training programme for work with children of the social development risk group, which has no analogues in other countries, was developed and validated. Practical significance of the work lies in the preparation and verification of recommendations for the content of selection and training, organisational structure, work forms and evaluation of results of youth volunteers. Results of the research, which reveal peculiarities of the selection and training of youth volunteers for such activities, may be applied in NGO and youth centres and state-run educational institutions to encourage students for public work.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10258
Updated:
2022-02-07 20:08:46
Metrics:
Views: 43
Export: