Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas aukštojo mokslo institucijoje : taikomasis mokslo darbas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas aukštojo mokslo institucijoje: taikomasis mokslo darbas
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012.
Pages:
128 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Aukštasis mokslas; Aukštojo mokslo institucijos; Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimai; Neformalusis mokymasis; Pasiekimų vertinimo modeliai; Pripažinimas; Savaiminis mokymasis; Vertinimas; Vertinimas ir pripažinimas; Assessment and recognition; Assessment models; Evaluation; Higher Education; Higher education institutions; Informal learning; Learning outcomes; Non formal and informal education; Non-formal learning; Recognition.
Contents:
Įvadas — I. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas: teorinės įžvalgos. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo Europos aukštojo mokslo erdvėje politinės ir teisinės prielaidos. Aukštojo mokslo institucijų vaidmuo vertinant ir pripažįstant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus ir užsienio šalių patirtis. Iššūkiai vertinant ir pripažįstant neformaliojo mokymosi pasiekimus aukštojo mokslo institucijose — II. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas aukštojo mokslo institucijoje. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo aukštojo mokslo institucijoje samprata ir apibrėžtis. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo aukštojo mokslo institucijoje principai. Lyginamoji formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo aukštojo mokslo institucijoje analizė — III. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo procedūra. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūros metodologinis pagrindimas. Procedūros kokybės užtikrinimas vertinant ir pripažįstant neformalųjį ir savaiminį mokymąsi. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo procedūros struktūra. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo eiga— IV. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo aukštojo mokslo institucijoje modeliai. Aplanko taikymo aukštojo mokslo institucijoje galimybės. Aplanko tipai. Sunkumai taikant aplanko metodą aukštojo mokslo institucijoje vertinant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus ir jų sprendimo būdai. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo aukštojo mokslo institucijoje modeliai — V. Metodinės ir praktinės rekomendacijos. Rekomendacijos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimą atliekančiai institucijai. Rekomendacijos suaugusiesiems, siekiantiems neakademinėje aplinkoje įgytų mokymosi pasiekimų pripažinimo aukštojo mokslo institucijoje — VI. Priedai.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimai; Neformalusis mokymasis; Pasiekimų vertinimas / Achievement evaluation; Pripažinimas; Savaiminis mokymasis; Mokykla / School.
EN
Assessment and recognition; Assessment models; Evaluation; Informal learning; Learning outcomes; Non formal and informal education; Non-formal learning; Recognition.
ISBN:
9789955194651
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42921
Updated:
2022-07-05 09:23:27
Metrics:
Views: 15
Export: