Liudviko Adomo Jucevičiaus mokslinių publicistinių darbų sudarymo principai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liudviko Adomo Jucevičiaus mokslinių publicistinių darbų sudarymo principai
Alternative Title:
Ludwik Adam Jucewicz's principles of scientific publicistic works formating
In the Journal:
Soter. 2022, 82 (110), p. 19-36
Keywords:
LT
1795-1915. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje.
Summary / Abstract:

LTLietuvių raštijos veikėjo, katalikų dvasininko, vėliau palikusio kunigystę ir perėjusio į ortodoksinę krikščionybę, etnografo, tautosakininko, literato, publicisto, istoriko ir vertėjo Liudviko Adomo Jucevičiaus (Ludwik Adam Jucewicz) (1813–1846) gyvenimas ir kūryba mokslo pasaulyje yra plačiai tyrinėti, tačiau tikrai dar ne visos su šios asmenybės biografija susijusios temos yra atskleistos. Straipsnyje aiškinamasi, kaip buvo sudarinėjamos L. A. Jucevičiaus knygos. Tyrimo metu paaiškėjo, kad dalis autoriaus parengtų knygų, ypač pirmaisiais mokslinės veiklos metais, būdavo rašomos iškart ištisai. Tačiau vėlesni ir žymiausi jo veikalai būdavo spausdinami sujungus ir neretai praplėtus tekstus, publikuotus to meto periodinėje spaudoje, visų pirma Rusijos imperijos valdžiai lojalaus lenkų kalba ėjusio savaitraščio „Tygodnik Petersburski“ bei kitų leidinių puslapiuose. L. A. Jucevičiaus tekstai sulaukė populiarumo, jie būdavo perspausdinami Rusijos, Prūsijos ir Austrijos teritorijose lenkų kalba ėjusiuose periodiniuose leidiniuose, verčiami į rusų ir netgi vokiečių kalbas. Romantizmo epochos metu apolitiški L. A. Jucevičiaus tekstai mitologijos, tautosakos, etnografijos, istorijos temomis buvo priimtini tuo metu ėjusių žurnalų redakcijoms ne tik todėl, kad buvo palyginti brandūs, dėl jų negrėsė konfliktas su valdžia, bet ir dėl to, kad tuo metu lenkų kalba ėjusioje periodikoje trūko talentingų autorių darbų. Raktažodžiai: XIX amžius, romantizmas, periodinė spauda, „Tygodnik Petersburski“, knygos. [Iš leidinio]

ENLudwik Adam Jucewicz (1813–1846), a protagonist of the Samogitian Lithuanian movement of the first half of the 19th century, a pupil of the Vilnius Spiritual Academy, later vicar of Švenčionys and Svėdasai, after his conversion to Orthodoxy – a teacher at the noble school in Lepel town, was a romantic poet, translator, historian, folklorist and ethnographer and prolific creator. During his short life, he published dozens of articles and books on various topics. His first books, published in the 1830s, did not have much success. But in 1840–1846 the following books were published: “Lithuanian Folk Proverbs” (1840), “Features of the Samogitia” (1840), “Memories of the Samogitian Land” (1842), “Lithuanian Songs” (1844), “Lithuania, Its Ancient Monuments, Households and Customs” (1846) and had the greatest success. During the research, it became clear that some of the books prepared by the author, especially in the first years of scientific activity, were written immediately and completely. However, his later and most famous works were printed by combining and often expanding and improving the texts published earlier in the periodical press of that time, primarily in the pages of “Tygodnik Petersburski”, a Polish-language weekly newspaper loyal to the government of the Russian Empire, and other editions.The texts of L. A. Jucewicz gained popularity, they were reprinted in Polish-language periodicals in the territories of Russia, Prussia and Austria, and were translated into Russian and even German. During the Romantic era, topics about the ethnography, folklore, and customs of various peoples were quite popular throughout Europe. The apolitical texts of L. A. Jucewicz on the topics of mythology, folklore, ethnography, and history were acceptable to the editors of the magazines at the time, not only because they were relatively mature and did not pose a greater threat of conflicts with the authorities, but also because there was a lack of works of talented authors in Polish-language periodicals at that time. Keywords: 19th century, romanticism, periodical press, “Tygodnik Petersburski”, books. [From the publication]

DOI:
10.7220/2335-8785.82(110).2
ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99912
Updated:
2023-03-23 19:54:37
Metrics:
Views: 35    Downloads: 7
Export: