Sąvokų realija ir realijos pavadinimas apibrėžimo problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sąvokų realija ir realijos pavadinimas apibrėžimo problema
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2012, Nr. 21, p. 50-56
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon.
Summary / Abstract:

LTDėl specifinių kultūrinių kalbos elementų, vadinamų realijomis, tikslesnio sąvokos apibrėžimo kalbininkai diskutuoja iki šiol. Straipsnio tikslas yra apibrėžti sąvokų „realija” ir „realijos pavadinimas” semantinį turinį, apžvelgti jų nominacijos įvairovę, panašumus ir skirtumus, apibendrinti sąvokų charakteristikas bei pateikti pasiūlymus dėl terminų „realija” ir „realijos pavadinimas” vartosenos. Problema aktuali, nes šios sąvokos įvairiose lingvistikos ir kaimyninėse mokslo disciplinose suvokiamos, apibrėžiamos ir vartojamos nevienodai. Skirtingose mokyklose įvairiais pavadinimais apibūdinamas kalbos fenomenas, susiejantis kalbinius ir nekalbinius aspektus, atskleidžia tik jam būdingas savybes, o vertime sukelia tam tikrus „nepatogumus“. Straipsnis nagrinėja sąvokų apibrėžties ir apimties problemas, aptaria ir vertina įvairius „realijos pavadinimo” variantus, išryškina įvairialypę šio pavadinimo charakteristiką bei jo perteikimo kita kalba komunikacinės problemos aktualumą. Užsibrėžtu tikslu siekiama ieškoti sprendimo rengiant pasiūlymus, kaip galima būtų vienareikšmiškai apibūdinti „realijos” ir „realijų pavadinimo” sąvokas. Tai leis sukurti sąlygas šių sąvokų neprieštaringam taikymui lingvistikoje ir vertimo moksle. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Realijos; Realijos pavadinimas; Apibrėžimas; Ekstralingvistiniai veiksniai; Neekvivalenti leksika; Reality; Definition; Extralinguistic elements.

DOI:
10.5755/j01.sal.0.21.1938
ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51196
Updated:
2018-12-17 13:30:20
Metrics:
Views: 94    Downloads: 3
Export: