Filmų vertimo problematika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Filmų vertimo problematika
Alternative Title:
  • Film translation issues
  • Zur Problematic der Filmübersetzung
In the Journal:
Kalbotyra. 2005, t. 55 (3), p. 7-14
Keywords:
LT
Vertimas / Translation.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje aptariama keletas teorinių ir praktinių meninių filmų vertinimo problematikos Lietuvoje aspektų. Didžiausias dėmesys skiriamas mėginimui ištirti ir įvertinti, kaip vertimo proceso metu kinta vienas semantinių filmo lygmenų – kalba. Kalbos kitimas iliustruojamas pasitelkiant pastarojo dešimtmečio filmų tekstų (vokiečių kalba) ir jų vertimų į lietuvių kalbą gretinamąją analizę, taip pat akcentuojant atskirus filmų vertimo aspektus, kurie turi lemiamos reikšmės perteikiant prasmę vertime ir gali apsunkinti kino filmų recepciją. Lietuvoje filmo vertimo problematika netyrinėta, todėl nagrinėjant šią temą remiamasi bendrosios vertimo teorijos metodologija bei praktiniais užsienio teoretikų darbais [Snell-Hornby, Pruys, Wahl, Herbst, de Linde, Gottlieb, Backer ir kt.]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Meninis filmas; Kalbos vertimas; Gretinamoji analizė.

ENThis article discusses some theoretical and practical aspects of the issue of translating film voice tracks into Lithuanian. The major focus is on trying to analyse and evaluate how one of the semantic levels of a film, namely – the language, changes during the translation process. The evolution of language is illustrated using a comparative analysis of German film texts of the past decade and their translations into Lithuanian, likewise by accentuating separate aspects of film translation that are a decisive factor when transmitting the meaning across languages by translation and that can render the public reception of the film more difficult. The issue of translating films has not really been studied in Lithuania, therefore when researching this new field the methodology used was that of general translation theory plus the practical work of foreign theorists such as Snell-Hornby, Pruys, Wahl, Herbst, de Linde, Gottlieb, Backer et alii.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2214
Updated:
2018-12-20 23:05:22
Metrics:
Views: 45    Downloads: 11
Export: