Litauische Realien auf deutschsprachigen Internetseiten über Litauen

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Litauische Realien auf deutschsprachigen Internetseiten über Litauen
Alternative Title:
Lietuviškos realijos turistiniuose tinklalapiuose vokiečių kalba
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2008, Nr. 12, p. 57-65
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Realijos; Tikriniai vardai; Kultūrinė kompetencija; Realia; Names; Cultural competence.
Keywords:
LT
Kultūrinė kompetencija; Realijos; Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
EN
Cultural competence; Names; Realia.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas lietuviškų realijų, pristatančių Lietuvą vokiečių kalba, vertimui turistiniuose tinklalapiuose (www.travel.lt, http://www.klaipedainfo.lt, http://visit.kaunas.lt ir kt.). Kartu aptariamas ir geografinių (upių, kalnų, parkų), topografinių (gatvių, aikščių, tiltų) bei kultūrinių-istorinių objektų pavadinimų vertimas, nes ir jiems daugeliu atvejų taikomi tie patys vertimo metodai. Straipsnio tikslas -- parodyti, kad verčiant turistinius tekstus, būtina daug išmanyti, papildomai domėtis, nes ne viską galima sužinoti mokantis svetimos kalbos per studijas. Iš surinktų pavyzdžių matyti, kad viena ir ta pati etnografinė realija ar turistinės įžymybės pavadinimas įvairiuose tinklalapiuose gali būti verčiami labai skirtingai. Straipsnyje nagrinėjama, kuris realijų vertimo būdas labiausiai atitinka analizuojamo žanro specifiką. Pastebima, kad šalia pagrindinės realijų funkcijos -- svetimumo bei nacionalinio kolorito perteikimo -- turistiniuose tekstuose labai svarbi ir identifikacijos funkcija, garantuojanti, kad aprašytas objektas bus atpažintas svetimoje vietoje. Straipsnyje prieinama prie išvados, kad verčiant turistinius tekstus, ne visada gali būti taikomi grožinės literatūros vertimo metodai. Straipsnio autorės nuomone, filologinėse (o ypač vertimo) studijose vis didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas kultūros dalykams, o vertėjo darbas neturėtų apsieti be papildomų paieškų patikimuose informacijos šaltiniuose.

ENThe article deals with the translation of Lithuanian realities on tourist websites introducing Lithuania in German language (www.travel.lt, http://www.klaipedainfo.lt, http://visit.kaunas.lt, etc.). The translation of geographic (rivers, mountains, parks), topographic (streets, squares, bridges) as well as cultural and historical objects has been also discussed together, because the same methods of assessment are also applied to them in many cases. The purpose of the article is to show that it is necessary to know a lot, to show additional interest during the translation of tourism texts, because it is impossible to obtain everything while studying a foreign language. The collected samples showed that the name of one and the same ethnographic reality or tourist attraction can be translated very differently on the various websites. The article examines which means of the translation of realities corresponds to way of specificity of the genre being analysed. It is noted that the function of identification is of great importance in tourist texts which guarantees that the object described will be recognised in a strange place in addition to main function of realities – the conveyance of alienation and national colour. The article concludes that the techniques for evaluation of fiction may not be always applied during the translation of tourist texts. Tha author of the article thinks that more attention should be given to the cultural matters during the philological (and, especially, during the translation) studies, and translator's work should not be done without additional searches in reliable information sources.

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17506
Updated:
2018-12-17 12:16:36
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: