Argumentų raiškos alternavimas lietuvių kalboje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Argumentų raiškos alternavimas lietuvių kalboje: disertacija
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2011.
Pages:
229 p
Notes:
Disert. rengta 2006-2010 metais Lietuvių kalbos institute. Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
Sintaksė; Veiksmažodis.
EN
Syntax; Verb.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Argument alternations in Lithuanian Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2011 37 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje tiriami lietuvių kalbos argumentų raiškos alternavimo reiškiniai – to paties veiksmažodžio realizuojamos skirtingos diatezės. Šiame tyrime argumentų raiškos alternacijomis laikomi tik tokie atvejai, kurie atitinka visus šiuos kriterijus: (i) alternuojantys sakiniai turi vienodą leksinę sudėtį, t. y. predikato yra įtraukiami tie patys ir tuos pačius semantinius vaidmenis turį termai; (ii) alternuojančioms konstrukcijoms realizuoti būtini predikato argumentų struktūros pokyčiai; (iii) argumentų raiškos pokyčiai turi paliesti bent vieną pagrindinių gramatinių funkcijų – subjektą ir / ar tiesioginį objektą (t. y. bent vienoje šių pozicijų turi būti realizuojami skirtingi argumentai); (iv) alternuojančių konstrukcijų santykis galimas vertinti kaip parafrazinis, o loginio teiginių teisingumo atžvilgiu dažnai net kaip ekvivalentus. Kadangi tiriamieji argumentų raiškos pokyčiai paliečia tik pagrindines gramatines funkcijas – subjektą ir / ar tiesioginį objektą, atsižvelgiant į tai, visi tiriamieji atvejai skirstomi šias grupes: (i) subjekto raiškos alternacijas, (ii) tiesioginio objekto raiškos alternacijas; (iii) subjekto ir tiesioginio objekto raiškos alternacijas. Argumentų raiškos alternavimo atvejus galima vertinti kaip realizuojančius skirtingas veiksmažodžio diatezes, todėl jie nagrinėtini kitų diatezės alternavimo reiškinių kontekste. Argumentų raiškos alternacijų realizuojamos skirtingos to paties veiksmažodžio diatezės viena su kita sutinka kaip pamatinė su išvestine. Tiriamųjų argumentų raiškos alternacijų veiksmažodžio diatezės keitimo procesai yra vertintini kaip leksinės veiksmažodžio reikšmės sąlygojamos ir ribojamos derivacinės veiksmažodžio diatezės keitimo operacijos.

ENThe dissertation studies occurrences of alternation in the expression of argument in the Lithuanian language - different diatheses of the same verb. In this study, alternations in the expression of argument are restricted to cases that meet all of the following criteria: (i) the alternating sentences have the same lexical composition, i.e. predicate inclues the same terms which have the same semantic roles; (ii) changes in the predicate-argument structure are necessary to realise the alternating constructions; (iii) changes in argument expression must affect at least one of the main grammatical functions - the subject and/or the direct object (i.e. different arguments must be realised in at least one of these positions); (iv) the relationship of alternating construction can be evaluated as paraphrastic, and, from the perspective of logical correctness of the statements, often even as equivalent. Since the changes of argument expression being studied touch only upon the main grammatical functions - the subject and/or direct object, all of the cases studied are divided into these groups: (i) alternations of subject expression; (ii) alternations of direct object expression; (iii) alternations of subject and direct object expression. The case of alternation of argument expression can be seen as different diatheses of the verb, so they can be examined in the context of other occurrences of diathesis alternation. Different diatheses of the same verb realised by argument expression alternation meet each other as a fundamental with a derivative. The processes of verb diathesis change of the studied argument expression alternations can be regarded as operations of change of derivational verb diatheses limited and conditioned by the lexical meaning of the verb.

ISBN:
9786094110641
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39378
Updated:
2022-02-07 20:08:59
Metrics:
Views: 6
Export: