Dėl gramatinių funkcijų skirstymo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl gramatinių funkcijų skirstymo
Alternative Title:
Concerning the Division of Grammatical Functions / Axel Holvoet
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2005, t. 53, p. 107-109
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTTai straipsnis – atsakymas į V. Ambrazo parašytą „Gramatinių funkcijų tyrimų“ (red. A. Holvoet, R. Mikulskas; Vilnius, 2005) recenziją. Straipsnyje išsiskiria du skirtingi požiūriai į lietuvių kalbos gramatiką: V. Ambrazas atstovauja tradicinės gramatikos mokyklai, A. Holvoet – naujajai. Recenzento nuomone, vertėtų išlaikyti ligšiolinėse lietuvių kalbos gramatikose vartojamas sąvokas, ypač atsižvelgti į jose pateiktus sintaksinių ryšių tipų apibrėžimus. A. Holvoet pabrėžia, kad „Gramatinių funkcijų tyrimų“ autoriai kaip tik stengėsi atkreipti dėmesį į vidinį kai kurių „Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje“ pateiktų dalykų prieštaringumą. Toliau diskutuojama dėl sintaksinių ir morfosintaksinių reiškinių. A. Holvoet pastebi, kad tradicinė gramatika naudojasi dviem visiškai skirtingomis euristinėmis priemonėmis sintaksinei priklausomybei nustatyti ir mano, kad šis metodas nėra tinkamas. Straipsnio autorius iš recenzento pasigenda atsižvelgimo į „Gramatinių funkcijų tyrimų“ autorių pateiktus argumentus dėl siūlymo pakeisti sintaksinių ryšių sampratą. A. Holvoet pažymi, kad dėl sąvokų tikslumo bei teorijos neprieštaringumo autoriams buvo svarbu apibrėžti ir atskirti įvairius priklausomybės (semantinės, sintaksinės, morfologinės) tipus. Diskutuojama ir dėl pačios „prieštaravimo“ sąvokos. Recenzento nuomone, daugelis „Gramatinių funkcijų tyrimuose“ pateiktų dalykų yra prieštaringi. A. Holvoet nuomone, recenzijoje pateikti prieštaravimai yra prieštaringi tik iš recenzento perspektyvos. Apgailestauja, kad recenzentas nepakankamai įsigilino į „Gramatinių funkcijų tyrimus“, kad vengiama dialogo.

ENThis is an article that is a response to the review written by V. Ambrazas on “Research of Grammatical Functions” (eds. A. Holvoet, R. Mikulskas; Vilnius, 2005). The article distinguishes two different views of Lithuanian grammar: V. Ambrazas represents the school of traditional grammar, while A. Holvoet represents the new school. According to the reviewer, it would be worth keeping the concepts currently used in Lithuanian grammars. Holvoet stresses, that the authors of “Research of Grammatical Functions” attempted to focus attention precisely on the contradictory features of aspects presented in “The Grammar of the Contemporary Lithuanian Language”. Holvoet observes that traditional grammar used two totally different euristic tools to determine syntactic dependence and believes this method is not suitable. The author of the article does not see consideration from the reviewer towards the arguments provided in “Research on Grammatical Functions” to change the understanding of syntactic relationships. Holvoet notes that for the authors it was important to emphasize and differentiate various types of dependence due to the exactness of the concepts and consistency of the theory. The concept of “inconsistency” is discussed. According to the opinion of the reviewer, many things presented in “Research of Grammatical Functions” are contradictory. According to Holvoet, the contradictions presented in the review are contradictory only from the perspective of the reviewer. It is unfortunate, that the reviewer has not fully delved into “Research on Grammatical Functions”.

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Vladimir Plungian, Gramatinių kategorijų tipologija : recenzija / Rolandas Mikulskas. Lietuvių kalba. 2011, 5, 1 pdf (13 p.). 2013, 7, 1 pdf (28 p.).
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2048
Updated:
2018-12-17 11:35:42
Metrics:
Views: 23    Downloads: 4
Export: