Emigracijos poveikis jauno žmogaus raidai darnaus kaimo vystymosi kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Emigracijos poveikis jauno žmogaus raidai darnaus kaimo vystymosi kontekste
Alternative Title:
Emigration influence for the youth evolution in the sustainable rural development context
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 2 (26), p. 59-68
Keywords:
LT
Emigracija; Emigracija, jaunos asmenybės raida, regionų darni plėtra, šeima; Jaunos asmenybės raida; Regionų darni plėtra; Šeima.
EN
Emigration; Emigration, the evolution of a young person, regional sustainable development, family; Family; Regional sustainable development; The evolution of a young person.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikos ilgalaikės plėtros strategija daug dėmesio skiria kaimo darniai plėtrai. Straipsnyje gvildenamas vienas iš veiksnių, stipriausiai veikiančių darnų Lietuvos kaimo vystymąsi žvelgiant į tolesnę ateitį – jauno žmogus raida. Pristatomo tyrimo tikslas – nustatyti, kaip Lietuvoje vienas aktualiausių ekonominių socialinių reiškinių – emigracija – paveikia jauno kaimo žmogaus raidą šeimos ir mokyklos aplinkoje. Straipsnyje, remiantis įvairių tyrėjų mokslo darbais, teoriniu požiūriu išnagrinėtas žmogaus veiksnio vaidmuo, siekiant darnios visuomenės raidos, apžvelgtos emigracijos iš Lietuvos kryptys, atlikta mokslinių tyrimų apie vaikų savijautos ir užimtumo sąsajų su tėvų emigracija teoriniai tyrimai. Teorinių tyrimų apibendrinimų pagrindu sudarytas tyrimo modelis, kuriuo remiantis empiriškai patikrintas tėvų emigracijos poveikis jauno kaimo žmogaus raidai. Šio tyrimo duomenų analizės rezultatai gali padėti tobulinti švietimo sistemą ir priimti sprendimus dėl tolimesnės kaimiškųjų regionų darnios plėtros. [Iš leidinio]

ENIn the Lithuanian long-term development strategy a special attention is given to sustainable rural development. The article deals with one of the strongest sustainable rural development factors - human resources, and particularly the development of a young person. The aim of the research is to identify how one of the most pressing economic and social events in Lithuania - emigration - affects young persons in rural regions of the family and school environment. The article, based on a number of scientific researchers work, a theoretical examination of the human factor aspect for the role of the sustainable development of rural regions, an overview of trends in emigration from Lithuania, conducted research on child well-being and parental employment links with the emigration of the theoretical analysis. Theoretical analysis of generalization-based research model as the basis for empirically validated parental impact of emigration for young rural person. Outcomes from data analysis of this study can be used to improve the education system and making decisions for the future sustainable rural regions development. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31088
Updated:
2018-12-17 13:02:03
Metrics:
Views: 55    Downloads: 6
Export: