Neįgaliųjų sveikatinimo lūkesčių tenkinimas NVO veiklose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neįgaliųjų sveikatinimo lūkesčių tenkinimas NVO veiklose
Alternative Title:
Expectations of wellness activities in the NGO for disabled persons
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2011, t. 21, Nr. 1, p. 3837-3842
Keywords:
LT
Neįgalieji / Disabled persons; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama neįgaliųjų NVO funkcijos ir neįgaliųjų veikla tenkinant sveikatinimo lūkesčius. Įvertinama esama situacija bei NVO narių lūkesčiai gyvenamosios vietos, jų dalyvavimo trukmės NVO veikloje aspektais. Tyrime dalyvavo 175 respondentai. Nustatyta, kad neįgalieji pasigenda sveikatinimo veiklų, kuriose būtų kreipiamas dėmesys į ligų prevencinius, medicininės pagalbos teikimo bei socialinio ugdymo aspektus. Mažiausiai pasigendama konsultacinės pagalbos. Tyrimo duomenys atskleidė, jog kuo ilgiau neįgalieji dalyvauja NVO veiklose, tuo didesnis poreikis atsiranda plėsti NVO funkcijas sveikatinimo ir socialinio ugdymo srityse. Bendradarbiavimas su gydymo įstaigomis pasirodė kaip viena reikšmingesnių veiklos sričių, kurios neįgaliesiems trūksta. Sveikatos socialinio ugdymo funkcija NVO vykdoma silpniausiai. Respondentai nurodė, kad veiklos prioritetų numatymui, bendroms diskusijoms, priimant vienus ar kitus su sveikatinimo veiklomis susijusioms veikloms, ateityje turėtų būti skiriama daugiau dėmesio. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lūkesčiai; NVO su neįgaliaisias funkcijos; Neįgaliųjų NVO veikla; Sveikatingumas; Sveikatinimas; Expectations; Functions of NGOs of persons with disabilities; Health promotion; NGOs of persons with disabilities.

ENPaper analyzes the function of disability NGOs and people with disabilities work in order to meet the expectations of health care. place of residence, duration of their participation in the activities of NGOs and the status of NGO concerns. The study included 175 respondents. It was found that persons with disabilities would like to see health promotion activities, which focus on disease prevention, medical assistance and social aspects of education. At least there is a lack of aid consulting. Survey data revealed that the longer people with disabilities participate in NGO activities, the greater the need arises to expand the functions of NGO health education and social fields. Collaboration with medical institutions emerged as one of the significant operational issues that people are missing. Health and social education function of the NGO carried out the least. Respondents indicated that the priorities of prediction, the general debate, the adoption of one or other of the health activities related to activities in the future should be given more attention. [From the publication]

ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27618
Updated:
2021-02-25 09:43:31
Metrics:
Views: 27    Downloads: 6
Export: