Profesinę sėkmę patyrusių neregių profesiniai interesai ir realios galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinę sėkmę patyrusių neregių profesiniai interesai ir realios galimybės
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2005, Nr. 1 (12), p. 117-129
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vaikai su regėjimo sutrikimais; Profesinė sėkmė; Profesiniai interesai; Neregių profesinės galimybės.
Keywords:
LT
Neregių profesinės galimybės; Profesinė sėkmė; Profesiniai interesai; Sutrikimai / Disorders; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama profesinę sėkmę patyrusių neregių profesinių interesų ir realių galimybių sąveika. Tyrimo tikslą atspindi klausimai: kuo pasižymi sėkmę atviroje darbo rinkoje patyrusių neregių profesiniai interesai, kokios buvo ir yra jų realios galimybės? Ar siejasi vaikystėje tiriamųjų išryškėję gabumai su dabartine veikla? Ar neregių profesiniai jaunystės lūkesčiai turėjo įtakos dabartiniams profesiniams pasiekimams? Ar realūs profesiniai lūkesčiai yra būtent tie „pastiprinimo veiksniai“, sąlygojantys neregių integraciją darbo rinkoje? Apklausoje dalyvavo 30 Lietuvos neregių, turinčių I invalidumo grupę, aukštąjį išsilavinimą ir sėkmingai įsiliejusių į darbo rinką. Tyrimo rezultatai įrodo, kad realūs ir visapusiškai pagrįsti profesiniai lūkesčiai jaunystėje turi tiesioginę įtaką vėlesnei neregių integracijai į darbo rinką. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes interaction between professional interests and actual possibilities of blind people who achieved professional success. The goal of the research addresses the question: what professional interests are demonstrated by blind people who achieved success in an open labor market, what were and are their actual possibilities? Is there a link between natural talents, revealed in very early years, and their current occupation? Did professional expectations, formed by blind people during the young years, influence their current professional achievements? Can actual professional expectations be distinguished as “reinforcing factors” underlying integration of blind people into the labor market? The survey comprised 30 blind Lithuanians, diagnosed with category I disability, possessing graduate degrees and successfully operating in the labor market. Research results prove that realistic and thoroughly grounded professional expectations formed in youth have directly influenced later integration of blind people into the labor market.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/489
Updated:
2018-12-17 11:32:16
Metrics:
Views: 30    Downloads: 6
Export: