Asmenų, turinčių fizinę negalią, dalyvavimo užimtumo veiklose subjektyvus vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmenų, turinčių fizinę negalią, dalyvavimo užimtumo veiklose subjektyvus vertinimas
Alternative Title:
Subjective evaluation of the people’s with disabilities participation in occupation activities
In the Journal:
Keywords:
LT
Dalyvavimas užimtumo veiklose; Galimybių analizė; Užimtumo poreikis.
EN
Feasibility analysis; Occupational activities; Occupational need.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje interpretuojami kokybinio tyrimo duomenys, atskleidžiantys, kaip asmenys, turintys fizinę negalią, vertina galimybę realizuoti užimtumo poreikį, dalyvaujant organizuojamose užimtumo veiklose. Nustatyta, jog dalyvavimas užimtumo veiklose sudaro galimybes asmenims, turintiems fizinę negalią, realizuoti savo lūkesčius: susikurti ir plėtoti socialinius santykius, būti su kitais asmenimis, turinčiais negalią, pažinti ir įtvirtinti save, pakeisti namų aplinką ir praleisti laiką. Identifikuotos problemos, kylančios asmenims, turintiems fizinę negalią, realizuojant užimtumo poreikį: organizuojamų veiklų monotoniškumas, užimtumo veiklų bei formų įvairovės stoka, ribotos asmeninės finansinės galimybės ir kt. Aktualizuojami pasiūlymai užimtumo veiklų organizavimo tobulinimui kaip optimalios galimybės asmenų, turinčių fizinę negalią, užimtumo poreikiui realizuoti. [Iš leidinio]

ENArticle interpreted a qualitative study revealing how individuals with physical disabilities have the opportunity to realize their occupational needs, by participation in organized occupational activities. It was found that participation in occupational activities creates opportunities for individuals with physical disabilities to realize their expectations: to build and develop social relationships, to be with other people with disabilities, get to know and establish themselves, change the home environment and spend time. Identified problems for persons with physical disabilities, to realize their occupational needs: organized activities monotony, occupational activities and the diversity scarcity, limited personal financial opportunities and so on. To date suggests the occupational activities improvement of the organization to as the optimum opportunities for people with physical disabilities realization of occupational needs. [From the publication]

ISSN:
1822-3648
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45553
Updated:
2018-12-17 13:33:22
Metrics:
Views: 119    Downloads: 15
Export: