Discovery of a mass grave of Napoleonic period in Lithuania (1812, Vilnius)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Discovery of a mass grave of Napoleonic period in Lithuania (1812, Vilnius)
In the Journal:
Comptes rendus. Palévol. 2004, Vol. 3, iss. 3, p. 219-227
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Biologinė antropologija; Didžioji armija; Masiniai kapai; Napaleono laikmetis; Paleontologija; Vilnius; Biological Anthropology; Great Army; Lithuania; Mass grave; Napaleonic period; Palaeontology; Vilnius.
Keywords:
LT
Biologinė antropologija; Didžioji armija; Kapinės. Kapai. Kapavietės. Kapinynai. Pilkapiai / Cemeteries. Tombs. Graves; Napaleono laikmetis; Paleontologija.
EN
Biological Anthropology; Great Army; Mass grave; Napaleonic period; Palaeontology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami masinės kapavietės, aptiktos Vilniuje, archeologinių kasinėjimų rezultatai. 2001 m. rudenį buvusių sovietų armijos kareivinių teritorijoje Šiaurės miestelyje, Verkių g., buvo aptikta masinė kapavietė. Preliminari jos apžiūra, pirmieji radiniai leido tvirtinti, kad tai yra Napoleono I Didžiosios armijos karių kapavietė, atsiradusi 1812 m. gruodžio mėnesį. 2002 m. kovo- rugsėjo mėnesį buvo įgyvendintas bendras Prancūzijos ir Lietuvos projektas – intensyvūs kapavietės archeologiniai kasinėjimai. Tų metų spalio mėnesį baigti laboratoriniai skeletų tyrimai. Straipsnyje pristatomi jų rezultatai – palaikų skaičius, lytis, amžius ir kt. Pateikiami duomenys apie ypač šaltos 1812 m. žiemos temperatūrą, Napoleono I armijos nuostolius Rusijos kampanijos metu. 40 m. ilgio ir 10 m. pločio kape 2 m. gylyje rasta 3269 žmonių skeletai su archeologiniais radiniais. Žmonės buvo palaidoti vienu metu, jų mirties priežastis buvo išsekimas ir šaltis. Tyrimai parodė, kad aptikta kapavietė – didžiausia iš iki šiol žinomų, bet ji tik viena iš aštuonių, kuriose iš viso Kutuzovo armija skubotai palaidojo apie 37 tūkst. prancūzų kareivių. Vengiant epidemijų, jie laidoti toli už miesto ribos. Šiaurės miestelyje vykstant didelio masto statybų darbams tikėtasi aptikti daugiau masinių kapaviečių.

ENThe article analyses the results of the archaeological excavations of the mass grave discovered in Vilnius. In the autumn of 2001, the mass grave was discovered at the site of the former Soviet Army barracks in Šiaurės Miestelis, Verkių Street. Its preliminary examination and first finds allowed asserting that it was a gravesite of the Grand Army of Napoleon I that appeared in December 1812. A joint French–Lithuanian project – intensive archaeological excavations for the gravesite – was implemented in March-September 2002. The laboratory studies of the skeletons were completed in October 2002. The article presents their results: the number of remains, gender, age, etc. Data on the temperature of the winter of 1812, which was extremely cold, and casualties of the army of Napoleon I during the Russian campaign are presented. In the 40 m long and 10 m wide grave, skeletons of 3 269 humans with archaeological finds were found at a depth of 2 m. The people were buried at the same time, and exhaustion and cold were the causes of their death. The studies showed that the discovered gravesite is the biggest out of all those known so far; however, it is just one of the total eight where Kutuzov’s army hastily buried around 37 000 French soldiers. In order to avoid epidemics, they were buried far beyond the city boundaries. More mass graves are expected to be discovered in Šiaurės Miestelis in the course of large-scale construction works.

DOI:
10.1016/j.crpv.2004.02.003
ISSN:
1631-0683
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36607
Updated:
2017-05-26 10:57:00
Metrics:
Views: 22
Export: