Sacrifices of weapons in Baltic burials

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Sacrifices of weapons in Baltic burials
In the Book:
Transformatio mundi : the transition from the late migration period to the Early Viking Age in the East Baltic / edited by Mindaugas Bertašius. Kaunas: Kaunas University of Technology Department of Philosophy and Cultural Science, 2006. P. 73-79
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Archeologija; Baltai; Geležies amžius; Ginklai; Ginklų aukojimas; Kapai; Laidojimo ritualai, kenotafai, kapai; Simboliai; Įkapės; Įsmeigti ginklai; Archaeology; Balts; Burial rites; Burials; Cenotaphs; Graves; Iron Age; Sacrifices of weapons; Shrouds; Symbols; Thrust weapons; Weapons.
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Baltai / Balts; Ginklai; Ginklų aukojimas; Įsmeigti ginklai; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials.
EN
Cenotaphs; Sacrifices of weapons; Shrouds; Thrust weapons.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami ginklų aukojimai baltų laidojimuose. Ši praktika tarp baltų tautų paplito geležies amžiaus pradžioje ir tęsėsi iki gyventojų krikšto XIV a., nors jos likučių randama ir XVI a. laidojimuose. Ginklai laidojimuose rodo, jog karyba priešistoriniais laikais baltų tautoms turėjo itin didelę reikšmę. Tai, kaip buvo aukojami ginklai, leidžia gilintis į mažai tyrinėtą baltų dvasingumą: ginklai buvo tyčia sulaužomi, sulankstomi, persukami ar pažeidžiami kitu mechaniniu būdu. Tokio tipo ginklų aukojimai būdingi ne visuose regionuose. Pastarasis tyrimas – pirmasis išsamiai nagrinėjantis ritualinį ginklų laidojimą, gilinantis į vieną jo aspektą – neįprastas ginklų pozicijas laidojimuose. Atremti arba vertikaliai išdėstyti ginklai randami Rytų Lietuvos Pilkapių kultūroje bei Kuršių etnokultūriniame regione. Pavienių atvejų randama ir Centrinės Lietuvos teritorijoje. Didžiausias skaičius (15) tokių palaidojimų aptiktas Rytų Lietuvoje. Dominuojantys ginklai – ietys ir kirviai. Vertikalioje pozicijoje aptikti ginklai leido nagrinėti paskutinę laidojimo ceremonijos fazę: jos metu deginta ugnis, šokta, dainuota, užsiimta burtais ir ritualiniais šokiais, o visa tai vainikuodavo simbolinis ginklų atrėmimas kapo duobėje. Šios ceremonijos turėjo užtikrinti sėkmingą mirusiojo kelionę į pomirtinį pasaulį, taip pat apsaugoti nuo piktųjų dvasių. Spėjama, jog ritualinis ginklų laidojimas simbolizavo mitologizuotą kario ir dievo ar dievų ryšį. Galiausiai pažymėta, jog ritualinis ginklų laidojimas aptinkamas ne tik archeologiniuose tyrinėjimuose, bet ir baltų folklore.

ISBN:
9955982713
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50173
Updated:
2019-02-18 08:27:43
Metrics:
Views: 22
Export: