Darbo užmokesčio mokestinių sąnaudų minimizavimo galimybių vertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo užmokesčio mokestinių sąnaudų minimizavimo galimybių vertinimas
Alternative Title:
Assessment of minimization possibilities of taxing expenditure of salary
In the Book:
Apskaita, auditas, analizė : mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste. D. 1. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. P. 184-190
Keywords:
LT
Darbo užmokestis; Mokestinės sąnaudos; Mokesčių politika; Mokesčių vertinimas.
EN
Assessment; Salary; Tax; Tax assessment; Tax policy; Taxing expenditure.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas darbo užmokesčiui tenkančių mokestinių sąnaudų minimizavimo aspektas, siejant tai, jog pastaruoju metu Lietuvoje daugėja įvairių valstybės vykdomų rėmimo ir skatinimo programų skaičius. Tai itin aktualu ir visiems be išimties verslo subjektams, nes dažniausiai darbo užmokesčio sąnaudos sudaro gana ženklią įmonės sąnaudų struktūros dalį. Pastarųjų analizė turi du aspektus – darbo užmokesčiui tenkančios mokestinės sąnaudos svarbios ne tik verslo subjektams, siekiantiems sąnaudų minimizavimo, pelno maksimizavimo bei veiklos efektyvumo, bet ir darbuotojams, siekiantiems didesnio atlygio dydžio. Vis didėjant šalyje egzistuojančios šešėlinės ekonomikos apimtims, valstybė, nesurinkdama planuotų valstybės pajamų didina mokestinę naštą. Taip sąlygotas mokesčių, susijusių su darbo užmokesčiu, vengimas tampa svarbia visuomenine problema, todėl yra svarbu išanalizuoti būdus, kurie galėtų sumažinti darbo užmokesčio sąnaudas ir tuo pačiu užtikrintų šių mokesčių mokėjimą. Straipsnyje identifikuotos darbo užmokesčio rėmimo ir finansavimo valstybinės programos, mokesčių politikos įtaka verslo subjektų mokestinėms sąnaudoms, atlikta darbo užmokesčiui tenkančių mokestinių sąnaudų politikos palyginamoji atvejo analizė. Atliktas tyrimas įgalino numatyti darbo užmokesčiui tenkančių mokestinių sąnaudų minimizavimo galimybes, todėl tuo tikslu yra pateikiami ir konkretizuoti pasiūlymai, siekiant naudos balanso tarp darbdavių ir dirbančiųjų. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the aspect of minimization of taxing expenditure, which is applied for the salary, because recently the number of support and motivation programs executed by the State has been increasing in Lithuania. This is especially topical for all business subjects, because usually the expenditure of salary makes quite a significant part of the structure of company's expenditure. The analysis of the latter has two aspects - the taxing expenditure applicable for salary is important not only to the business subjects, who want to minimize expenditure, maximize the profit and make the activity effective, but also to the employees, who want to receive higher salary. As the volumes of shadow economy present in the country are constantly increasing and the State does not collect the planned income of the State, it increases the tax burden. The so-caused evasion of salary-related taxes becomes an important public problem, thus it is important to analyze the modes, which would help to reduce salary expenditure and to guarantee the payment of these taxes at the same time. The article has identified the national support and financing problems of the salary, influence of the tax policy on the taxing expenditure of business subjects, and it has been conducted the comparative analysis of the case of policy of taxing expenditure applicable to salary. The done research allowed foreseeing the minimization possibilities of taxing expenditure applicable to salary, thus for this purpose there are presented and concretized the suggestions, how to achieve the balance between the employees and the employed. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36881
Updated:
2017-08-24 18:24:49
Metrics:
Views: 64
Export: