Darbo sąnaudų analizės metodika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo sąnaudų analizės metodika
Alternative Title:
Methodics of the analysis of expenditure of labour
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2005, Nr. 1 (5), p. 105-111
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work.
Summary / Abstract:

LTDarbo sąnaudų analizė yra reikšminga ir problemiška mokslinių tyrimų sritis. Tai lemia šių sąnaudų pobūdis, ku¬ris turi mažiausiai du aspektus: vienas yra veikiamas samdomų darbuotojų siekio gauti kuo didesnį atlygį už savo tiekiamas paslaugas, kitas - darbdavių noro kuo labiau sumažinti su darbuotojų išlaikymu susijusias išlaidas. Todėl straipsnyje nagrinėjama darbo jėgos išlaikymo kainos problema, kurios sprendimui siūlomi taikyti darbo sąnaudų įvertinimo bei minimalios darbo sąnaudų santykio su visomis sąnaudomis ribos nustatymo metodai. Tyrimo tikslas - įvertinti, kokia dalis visų pajamų tenka darbo sąnaudoms, ir nustatyti darbo sąnaudų santykio su visomis sąnaudomis ribą, sąlygojančią planuojamą įmonės veiklos pelningumo lygį. Šiam tikslui pasiekti darbe buvo iškelti tokie uždaviniai: • Ištirti darbo sąnaudų reikšmę. • Sudaryti moksliškai pagrįstus darbo są¬naudų įvertinimo matematinius algoritmus. • Nustatyti darbo sąnaudų rūšių santykio su visomis sąnaudomis minimalią ribą. Tyrimo objektas - Lietuvos ūkio įmonių finansinės ir statitistinės atskaitomybės ataskaitų rodikliai.Reikšminiai žodžiai: Ekonominis reguliavimas; Darbo sąnaudos; Darbos sąnaudų santykis; Economic regulation; Expenditure of labour; Rate of expenditure of labour.

ENThe importance of the article is determined by radical changes in the Lithuanian economy during the last decade. Introduction of new economic regulation principles stimulated necessity to realize advanced reforms related to the adaptation of industrial and other economical branches in changing environment. These reforms were oriented towards dynamic growth of the national product, reduction of unemployment and efficient use of labour force. Successful implementation of the main economic reforms gave real chances to accelerate the process of Lithuanian integration into the EU and opened labour perspectives in the common European space. Growing competition, limitation of resources and changing market constantly require looking for optimal industrial and service branches’ management forms based on advanced science. For successful development of the Lithuania’s economy and maximum satisfaction of gowning needs of the population and all economical branches a systematically increase of quality and quantity of products and services provided is indispensable. However, needs cannot be satisfied without expenditures which appear in every branch of business. Different decisions mostly depend on the amounts of input required. Estimation of expenditure will prove for itself if the final output is equal to the objectives. In order to evaluate expenditure of labour, it is recommended to estimate the rate of revenue which shows what amount of revenue is earned by one litas. The calculation formula is suggested.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Darbo sąnaudų apskaita ir kontrolė / Jonas Mackevičius, Rasa Subačienė, Juozas Mačiuitis. Ekonomika. 2006, t. 75, p. 34-51.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/325
Updated:
2018-12-17 11:31:57
Metrics:
Views: 31    Downloads: 5
Export: