Darbo sąnaudų klasifikavimas ir apskaita

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėDarbo sąnaudų klasifikavimas ir apskaita
Kita antraštėClassification and accounting of expenditure of labour
AutoriaiSubačienė, Rasa
KnygojeApskaitos ir audito sistemų integracija į Europos Sąjungos erdvę, nauji iššūkiai ir galimybės : tarptautinės konferencijos pranešimai, 2005, spalio 6-7, Vilnius . 2005, P. 251-259
Reikšminiai žodžiai
LTDarbo sąnaudos; Klasifikavimas; Darbo sąnaudų apskaita
ENLabour expenditure; Clasification of labour expenditure; Labour accounting
Santrauka / Anotacija

LTDarbo sąnaudos, sudarydamos pakankamai žymią dalį visų sąnaudų struktūroje, daro reikšmingą įtaką tiek įmonės valdymo sistemai, tiek darbuotojų pritraukimo į įmonę ar jų motyvacijos skatinimo procesui. Straipsnyje „Darbo sąnaudų klasifikavimas ir apskaita“ siūlomas, atsižvelgiant į kitų autorių nuomones, darbo sąnaudų klasifikavimo būdas, pateikiama atskirų darbo sąnaudų rūšių sudėtis. Taip pat, siekiant sukaupti papildomą informaciją apie darbo sąnaudų formavimąsį, reikalingą efektyvių darbuotojų darbo organizavimo ir valdymo sprendimų priėmimui, siūloma darbo sąnaudų apskaitos adaptavimo sistema bei duomenų apie darbuotojų darbo sąnaudų rūšis rinkimo, kaupimo ir analizės schema. [Iš leidinio]

ENThe labour costs, which form a significant share in the overall costs structure, have significant influence on both the company management system and the process of attracting of employees into the company and encouragement of their motivation. The article “Darbo Sąnaudų Klasifikavimas ir Apskaita“, referring to other authors’ opinions, suggests a classification of labour costs and presents the composition of individual types of labour costs. In addition, in order to accumulate additional information on formation of labour costs, necessary for the purpose of efficient organization of labour and making of management related decisions, the system for adaptation of labour cost accounting and the scheme for collection, accumulation and analysis of the data on the types of labour costs are proposed.

ISBN9955-9841-0-4
Mokslo sritisVadyba / Management
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/284
Atnaujinta2013-04-28 15:15:18
Metrika Peržiūros: 4