Darbo sąnaudų klasifikavimas ir apskaita

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo sąnaudų klasifikavimas ir apskaita
Alternative Title:
Classification and accounting of expenditure of labour
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work.
Summary / Abstract:

LTDarbo sąnaudos, sudarydamos pakankamai žymią dalį visų sąnaudų struktūroje, daro reikšmingą įtaką tiek įmonės valdymo sistemai, tiek darbuotojų pritraukimo į įmonę ar jų motyvacijos skatinimo procesui. Straipsnyje „Darbo sąnaudų klasifikavimas ir apskaita“ siūlomas, atsižvelgiant į kitų autorių nuomones, darbo sąnaudų klasifikavimo būdas, pateikiama atskirų darbo sąnaudų rūšių sudėtis. Taip pat, siekiant sukaupti papildomą informaciją apie darbo sąnaudų formavimąsį, reikalingą efektyvių darbuotojų darbo organizavimo ir valdymo sprendimų priėmimui, siūloma darbo sąnaudų apskaitos adaptavimo sistema bei duomenų apie darbuotojų darbo sąnaudų rūšis rinkimo, kaupimo ir analizės schema. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo sąnaudos; Klasifikavimas; Darbo sąnaudų apskaita; Labour expenditure; Clasification of labour expenditure; Labour accounting.

ENThe labour costs, which form a significant share in the overall costs structure, have significant influence on both the company management system and the process of attracting of employees into the company and encouragement of their motivation. The article “Darbo Sąnaudų Klasifikavimas ir Apskaita“, referring to other authors’ opinions, suggests a classification of labour costs and presents the composition of individual types of labour costs. In addition, in order to accumulate additional information on formation of labour costs, necessary for the purpose of efficient organization of labour and making of management related decisions, the system for adaptation of labour cost accounting and the scheme for collection, accumulation and analysis of the data on the types of labour costs are proposed.

ISBN:
9955-9841-0-4
Related Publications:
Darbo sąnaudų apskaita ir kontrolė / Jonas Mackevičius, Rasa Subačienė, Juozas Mačiuitis. Ekonomika. 2006, t. 75, p. 34-51.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/284
Updated:
2013-04-28 15:15:18
Metrics:
Views: 42
Export: