Mokesčių naštos tyrimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokesčių naštos tyrimas Lietuvoje
Alternative Title:
Research of burden of taxation in Lithuanian
In the Journal:
Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos [Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives]. 2008, Nr. 1 (6), p. 115-119
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gyventojų pajamų mokestis; Lengvatos; Mokesčių našta; Mokesčių sistema; Pelno mokestis; Tarifai; Business tax; Concessions; Income tax; Tariffs; Tax system; Taxation load.
Keywords:
LT
Gyventojai / Population; Lengvatos; Mokesčiai / Taxation; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Tarifai.
EN
Business tax; Concessions; Income tax; Tariffs; Tax system; Taxation load.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – numatyti Lietuvos mokesčių sistemos tobulinimo galimybes, siekiant lygių apmokestinimo sąlygų užsiimant verslu individualiai ar per juridinį asmenį. Esant daugkartiniam apmokestinimui, tikslinga mažinti tiesioginių mokesčių naštą, t. y. gyventojų pajamų mokestį iki 15 proc. pelno mokesčio tarifo. Kartu tikslinga didinti neapmokestinamąjį pajamų dydį mažas pajamas gaunantiems darbuotojams, tuo bus sumažintas socialinis perskirstymas per biudžetą. Socialinė politika Lietuvoje egzistuoja per mokesčius, o ne tiesiogiai – mokesčiais pajamos sumažinamos, o vėliau socialiai remiama. [Iš leidinio]

ENAim of this article is to foresee the possibilities of improving the Lithuanian taxation system, by seeking equal conditions of charging for doing business in individual way or through juridical entity. At presence of multiple charging, it is purposeful to lower the load of direct taxes, i.e. The inhabitants' income tax by 15 percent of the income tax tariff. It is also purposeful to increase the non-taxable income amount for the people receiving low income. In this way the social redistribution through the budget will be reduced. The social policy in Lithuania exists through taxes, but not directly – the income is reduced with the help of taxes, and later it is being socially supported. [From the publication]

ISSN:
2029-1175; 2351-5597
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43405
Updated:
2020-07-28 20:26:20
Metrics:
Views: 80    Downloads: 38
Export: