Lietuvos mokesčių sistema ES kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos mokesčių sistema ES kontekste
Alternative Title:
Lithuanian taxes system in the context of the EU
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2006, Nr. 38, p. 169-182
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokesčių sistema; Mokesčių našta; Tax system; Tax burden; European Union; Europos Sąjunga (European Union).
Keywords:
LT
Mokesčiai / Taxation.
EN
Tax burden; Tax system.
Summary / Abstract:

LTMokesčiai yra ne tik valstybės pajamų šaltinis, bet ir galingas įrankis jos rankose. Straipsnio tikslas – išanalizuoti Lietuvos mokesčių sistemą bei Lietuvoje taikomų mokesčių dinamiką, palyginti Lietuvoje taikomus mokesčių tarifus ir mokesčių naštą su kitomis Europos Sąjungos (ES) šalimis, ir įvertinti pagrindinių mokesčių įtaką pagrindiniams šalies ekonominiams rodikliams. Šiuo metu pasaulyje vyrauja „mokesčių embargo“ tendencijos, kai šalys stengiasi mažinti pagrindinių tiesioginių ir netiesioginių mokesčių tarifus. Apibendrinant galima teigti, kad atlikta palyginamoji Lietuvos ir kitų ES šalių mokesčių rodiklių (mokesčių tarifų, tiesioginių ir netiesioginių mokesčių dalių mokestinėse pajamose, mokesčių naštos rodiklių ir pan.) analizė parodė, kad Lietuvos ir kitų ES šalių naujokių mokestiniai rodikliai tarpusavyje yra panašūs – joms būdinga palyginti didelė netiesioginių mokesčių dalis mokestinėse pajamose, mažesni pajamų ir pelno mokesčių tarifai bei gerokai mažesni akcizų tarifai – kai kurioms prekių grupėms dar nepasiekę minimalus nustatyto ES lygio, todėl artimiausioje ateityje turės išaugti. Tuo tarpu ES šalims senbuvėms būdinga didesnė tiesioginių mokesčių dalis mokestinėse pajamose, aukštesni pajamų ir pelno mokesčių tarifai, palyginti aukšti akcizų tarifai, neretai kai kurioms prekių grupėms žymiai lenkiantys privalomuosius minimalius tarifus ir kartais net kelis kartus lenkiantys ES šalių naujokių akcizų tarifus.

ENTaxes are not only the source of income for the state, but also its powerful instrument. The paper aims to analyse the Lithuanian tax system and the dynamics of taxes applied in Lithuania, compare the tax rates applied in Lithuania and the tax burden with other European Union (EU) Member States, and evaluate the influence of main taxes on the key economic indicators of the country. The “tax embargo” trends have been currently prevailing in the world – countries try to reduce the rates of main direct and indirect taxes. The conducted comparative analysis of tax indicators (tax rates, shares of direct and indirect taxes in taxable income, tax burden indicators, etc.) of Lithuania and other EU Member States revealed that the tax indicators of Lithuania and other new EU Member States are similar; they could be characterised by a relatively large share of indirect taxes in taxable income, lower rates of income and profits taxes and much lower excise duty rates which have not yet reached the minimum level set by the EU for certain commodity groups, hence expected to grow shortly. Meanwhile the old EU Member States could be characterised by a larger share of direct taxes in taxable income, higher income and profits tax rates, relatively high excise duty rates which often highly exceed the mandatory minimal rates for certain commodity groups and sometimes many times exceed the rates of the new EU Member States.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34710
Updated:
2018-12-17 11:55:04
Metrics:
Views: 49    Downloads: 20
Export: