Mokesčių sistemos kompleksinis vertinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokesčių sistemos kompleksinis vertinimas: disertacija
Alternative Title:
Complex evaluation of a tax system
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2009.
Pages:
184 p
Notes:
Disertacija rengta 2004-2008 metais Vilniaus Gedimino technikos universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2009. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Mokesčiai; Mokesčių sistema; Vertinimas; Tax; Tax system; Evaluation.
Keywords:
LT
Mokesčiai / Taxation; Valdymas / Management.
EN
Evaluation; Tax system; Tax.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjama mokesčių sistemos vertinimo, taikant sisteminį požiūrį, problema. Sisteminis mokesčių sistemos vertinimas svarbus norint už-tikrinti kryptingą mokesčių politikos formavimą, racionaliai išnaudoti esamą potencialą bei skatinti šalies ūkio konkurencingumą. Tyrimų objektas – mokesčių sistemos kaip visumos vertinimas didėjančio mokesčių sistemos kokybės poreikio ir ekonominės integracijos sąlygomis. Darbo tikslas – sukurti mokesčių sistemos vertinimo modelį, leidžiantį visapusiškiau ir objektyviau įvertinti mokesčių sistemą, atlikti dinaminę ir tarpvalstybinę lyginamąją analizes, išgryninat geriausios praktikos pavyzdžius, nustatant santykinę mokesčių sistemos kokybę bei sudarant prielaidas pagrįsti siūlymų mokesčių sistemai tobulinti rengimą. Disertaciją sudaro įvadas, keturios tiriamosios dalys, išvados ir pasiūlymai. Pirmoje disertacijos dalyje išanalizuotas mokesčių vaidmuo valdant ūkio plėtrą, mokesčių sistemos formavimo principai, nustatytos Lietuvos mokesčių sistemos formavimo principų ir klasikinių apmokestinimo principų sąsajos, iš-nagrinėti įvairių pasaulio šalių mokesčių sistemų ypatumai ir ydos. Antroje disertacijos dalyje susistemintos teorinės mokesčių koncepcijos, išnagrinėti metodinio pobūdžio mokesčių sistemos vertinimo siūlymai, iškristalizuoti skirtingo turinio mokesčių sistemos vertinimo metodai. Trečioje disertacijos dalyje atlikti mokesčių sistemos vertinimo metodų taikymo empiriniai tyrimai.Atlikus Lietuvos mokesčių sistemos vertinimo, taikant įvairius metodus, empirinius tyrimus konstatuotos jos problemos ir pasiūlytos Lietuvos mokesčių sistemos tobulinimo kryptys bei priemonės. Remiantis tyrimų rezultatais taip pat nustatyti klasikinių apmokestinimo principų, Tanzi ir Gill metodų trūkumai, sudarantys visapusiško mokesčių sistemos įvertinimo kliūčių, bei pagrįstas mokesčių sistemos vertinimo modelio kūrimo tikslingumas. Ketvirtoje disertacijos dalyje aprašytas parengtas mokesčių sistemos vertinimo modelis, kurio pagrindas – rodiklių sistema, sudaryta iš tokių rodiklių: 1) pirminių, suklasifikuotų į grupes, tokiu būdu sudarant prielaidas nagrinėti mokesčių sistemą išsamiai ją apibūdinančiais aspektais; 2) dalinių integruotų, leidžiančių sistemiškai nagrinėti mokesčių sistemą tam tikru aspektu ir gauti apibendrintą kiekybinę įvertinimo išraišką; 3) kompleksinio integruoto, sudarančio prielaidas apskaičiuoti bendrąjį mokesčių sistemos įvertį. Vertinimo modelis sudaro prielaidas nagrinėti mokesčių sistemą kaip visumą, nustatyti jos būklę kiekybiškai susietais aspektais, vykdyti dinaminę ir lyginamąją analizes, t. y. atlikti išsamų ir tikslų įvertinimą.

ENThe main problem examined in current PhD thesis is the evaluation of tax system by applying systematic point of view. Subject-matter of the examination is to evaluate tax system as whole in view of ever increasing demand for quality of the tax system under conditions of economic integration. Aim of the thesis is to create the model for evaluating tax system that would allow to carry out a comprehensive and objective evaluation of the tax system and to perform its comparative analysis in a dynamic and inter-state way – highlighting examples of the best practise, establishing relative quality of the tax system and creating preconditions to substantiate proposals for improvement of the system. The thesis is divided into preface, four investigative chapters, and general conclusions. The first chapter of the thesis consists of the following: an analysis of the role attributed to taxes, the principles of formation of the tax system, con-nections between the principles of formation of the Lithuanian tax system and those of classical taxation, an examination of peculiarities and defects of the tax systems in different countries of the world. In the second chapter there are sys-temized theoretical conceptions of taxation, examined methodical proposals for evaluating tax system, elucidated methods of – in essence – diverse nature for its evaluating. In the third chapter of these thesis there are carried out empiric in-vestigations in respect to the evaluation of tax system. Upon carrying out em-piric investigations in respect to the Lithuanian tax system by way of applying different methods there were ascertained its problems and proposed directions and means for improvement of the said system. [...].

ISBN:
9789955284086
Related Publications:
Assessment of the principles of family holding taxation / Jūratė Savickienė, Astrida Slavickienė. Intelektinė ekonomika. 2013, t. 7, Nr. 1(15), p. 86-100.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/74229
Updated:
2022-01-04 18:38:01
Metrics:
Views: 50    Downloads: 22
Export: