Lazūnų šnektos tekstai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lazūnų šnektos tekstai
Editors:
  • Jaroslavienė, Jurgita, sudarymas [com]
  • Tuomienė, Nijolė, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2013.
Pages:
148 p + 1 garso diskas (CD)
Series:
Tarmių tekstynas
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Slavų kalbos / Slavic languages; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTKnygoje skelbiami išsamia dialektologine transkripci|a užrašyti Lazūnų apylinkių šnektos tekstai, kuriuos XX a. antroje pusėje įrašė Elena Ganaveckienė, Kazimieras Garšva, Aloyzas Vidugiris, Zigmas Zinkevičius ir kt. Lazūnų šnekta buvo lietuvių kalbos periferine šnekta, nutolusi į pietryčius už Lietuvos Respublikos sienos Baltarusijoje, Gardino srityje, Vijos rajone Nors ir smarkiai paveikta slavų kalbų, ji kalbos istorijoje išlieka kaip viena archajiškiausių rytų aukštaičių vilniškių šnektų. Knygos įvadiniame straipsnyje apžvelgiamas Lazūnų šnektos likimas, tyrimai ir šaltiniai, būdingesnės šnektos ypatybės. Unikaliuose tekstuose atsispindi Vijos apylinkių istorija, kasdieniai darbai, buitis ir papročiai, prisiminimai apie pergyventus abu pasaulinius karus. Neįprasti žodžiai ir formos komentuojami išnašose. Knygos priedas - kompaktinė plokštelė su šnektos garso įrašais.

ENThe texts of the subdialect spoken in Lazūnai surroundings which were recorded in a detailed dialectological transcription in the second half of the 20th century by Elena Ganaveckienė, Kazimieras Garšva, Aloyzas Vidugiris, Zigmas Zinkevičius and others, are published in the book. The Lazūnai subdialect was the peripheral subdialect of the Lithuanian language, outlying to the South East from the border of the Republic of Lithuania in Belarus, Grodno Region, Iwye district. Although affected much by Slavic languages, it remains one of the most archaic of the Eastern Aukštaitian subdialects of Vilnius in the language history. The fate, research and sources of the Lazūnai subdialect, as well as its characteristic features are overviewed in the introductory article of the book. The unique texts reflect the history of Iwye district, everyday work, mundane life and customs, memories about both world wars. Unusual words and forms are commented in the footnotes. The book is supplemented with as CD with audio recordings of the subdialect.

ISBN:
9786094110894
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47397
Updated:
2022-01-18 11:03:17
Metrics:
Views: 19
Export: