Tautos istorijos pasakojimo simboliai Lietuvos gyventojų tautinėje vaizduotėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautos istorijos pasakojimo simboliai Lietuvos gyventojų tautinėje vaizduotėje
Alternative Title:
Symbols of the narrative of national history in Lithuanian national imagination
Keywords:
LT
Etninės kilmės mitas; Istoriniai herojai; Istorinis naratyvas; Simboliai; Tautiniai simboliai; Tautinė vaizduotė; Tautos istorija; Vaizduotė; Įvaizdžiai.
EN
Historical heroes; Historical narrative; Images; Imagination; Myth of ethni origin; National history; National imagination; National symbols; Symbols.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas tautos istorijos simbolių „vartojimo“ individo lygmeniu – sluoksnis: aptariamos populiariosios tautos istorijos naratyvo simbolių interpretacijos, atspindinčios vyraujančius visuomenės, grupių ir individų šių simbolių pasirinkimus. Remiantis empirinių sociologinių tyrimų duomenimis, nagrinėjamos dviejų Lietuvos istorijos naratyvo simbolių grupių – istorijos herojų įvaizdžių ir simbolinę reikšmę turinčių laikotarpių – reikšmės populiariojoje tautinėje vaizduotėje ir jų kaita ieškant atsakymų į klausimus, ar šie simboliai tebeturi galią ir autoritetą šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje; jei taip, kokios jų reikšmės yra aktualios konkrečioms visuomenės grupėms ir kaip šis aktualumas kinta; kokias funkcijas jie atlieka šiuolaikinio lietuvių nacionalizmo raiškoje, kaip susiję su visuomenės diferenciacija. Empiriniam tyrimui taikytas anketinės apklausos metodas. Apklausa vyko 2007 m. Tyrimo duomenys lyginami su 1991 ir 1992 metais atliktų analogiškų tyrimų rezultatais. Tyrimas atskleidė, kad populiariojoje gyventojų tautinėje vaizduotėje išlieka svarbūs, o kai kuriais atvejais tapo svarbesni negu anksčiau senesnių laikotarpių mitai ir simboliai. Labiausiai emociškai paveikūs XIX a. pabaigos – XX a. pradžios tautinio atgimimo herojų ir iš dalies tarpukario Lietuvos asmenybių įvaizdžiai. Prieštaringi lietuvių ir lenkų kai kurių asmenybių vertinimai būdingi tik vyresnio amžiaus žmonėms ir yra lokalizuoti Vilniaus regione; tai leidžia manyti, kad šie vertinimai daugiausia yra atminties trajektorijų lemiamas tarpukario konflikto reliktas, o ne aktualios ideologinės ar politinės diferenciacijos išraiška.

ENThe article concerns the issues of the symbolic re-imagination of the nation - how the symbols of the national narrative of Lithuanian past are reconstructed in the popular imagination of the society and its groups. The popular interpretations of some symbols of the national narrative (the popular images of national heroes and historical periods) as well as trends of their change are analyzed on the basis of the data of longitudinal quantitative research conducted in 1991, 1992 and 2007. The functions of the symbols in contemporary Lithuanian nationalism, the authority of the traditional myths in the conditions of the erosion of metanarratives, the divisive and unifying potential of the symbols are examined in the analysis. The canonical myths and symbols still remain important, but their interpretations are changing: the importance of the dimensions of democratization and "Europeanization" as well as of civic dimension of Lithuanian national identity increases in the popular national imagination. The importance of the integrating foundation myths as well as of the collective memory of the reconstruction of state independency in 1990 increases in the popular national imagination. [From the publication]

ISBN:
9789955847373
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28594
Updated:
2013-04-28 21:44:18
Metrics:
Views: 30
Export: