Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos paveldo "dalybos" ir "Litva

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos paveldo "dalybos" ir "Litva/ Letuva" distinkcijos konceptas
Alternative Title:
Division of the GDL heritage and the concept of the "Litva/Letuva" distinction
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Nacionalizmas; Lietuvių nacionalizmas; Lenkų nacionalizmas; Baltarusių nacionalizmas; Istoriografija; Geopolitinės orientacijos; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldas.
Keywords:
LT
Geopolitinės orientacijos; Istorija (mokslas) / History science; Istoriografija / Historiography; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mokslas / Science.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama paradigminės istoriografijos sampratos požiūriu įvairių šalių istoriografijos būklė, signalizuojami LDK dalybų rėžiai istoriografijoje, atkreipiamas dėmesys į radikalų šių dalybų variantą, kuris išreiškiamas "Litva/Letuva" distinkcija. Siekiant LDK paveldo nacionalizacijų ir dalybų įveikos, būtina šios distinkcijos funkcionavimo ir kilmės bei jos objektyvių ir subjektyvių kontekstų paieška. Visose LDK regiono istoriografijose pastebimas perėjimas nuo etnocentristinių nacionalinių istoriografijų paradigmų prie liberalių ir daugiaperspektyvinių paradigmų. Radikaliausias to atspindys vyksta Lietuvos istoriografijoje. Komplikuočiausia situacija yra Baltarusijos istoriografijoje. Nacionalizmas nėra raktas aiškinant "Litva/Letuva" distinkciją. Distinkcijos sąsajų su 1990 - 1991 m. politiniais įvykiais, Rytų geopolitiniais tikslais bei taktika aiškinimas, konfliktų tarp LDK regione gimstančių modernių tautų bei distinkcijos sąsajų su Rusijos depolonizacine ir administracine politika analizė atvertų kelius naujoms LDK paveldo "dalybų" ir "Litva/Letuva" distinkcijos koncepto supratimo perspektyvoms.

ENThe article provides an overview of the state of historiography of different countries in terms of the concept of paradigm historiography, the strips of division of the Grand Duchy of Lithuania and draws the attention to the radical variant of the division, expressed by the “Litva/Letuva” distinction. For the purpose of overcoming the nationalizations and divisions of the heritage of the Grand Duchy of Lithuania, it is necessary to perform a search for the contexts of the origins, functioning and objective and subjective contexts of the distinction. In all the historiographies of the region of the Grand Duchy of Lithuania one can notice a transition from the ethnocentric national historiography paradigms to liberal and multi-perspective ones. The most radical reflection of the process can be observed in Lithuanian historiography. The most complicated situation exists in Byelorussian historiography. Nationalism is not the key for interpretation of the “Litva/Letuva” distinction. Interpretation of the relations between the distinction and the political events of 1990 – 1991 and the Eastern geopolitical networks and tactics, analysis of conflicts between the modern nations, born in the region of the Grand Duchy of Lithuania and the relations between the distinction with the Depolonization and administrative policies of Russia would pave the way for new prospects of cognition of the “division” of the heritage of the Grand Duchy of Lithuania and the concept of the “Litva/Letuva” distinction.

ISBN:
9789955332756
ISSN:
1822-4016
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13990
Updated:
2021-03-25 16:50:34
Metrics:
Views: 32    Downloads: 8
Export: