Krikščioniškoji kūno teologija: vedybinė kūno prasmė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Krikščioniškoji kūno teologija: vedybinė kūno prasmė: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2009.
Pages:
184 p
Notes:
Disertacija rengta 2005-2009 metais Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2009. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Theology of the body: the nuptial meaning of the body Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009 35 : diagr
Summary / Abstract:

LTDisertacija pristato vedybinę kūno prasmę, tai yra kiekvieno žmogaus prigimtinį pašaukimą meilei, ir nagrinėja, kaip šį pašaukimą supranta santuoką besirengiantys sudaryti sužadėtiniai. Disertacijos tyrimas apima kūno teologijos literatūros apžvalgą, sužadėtinių vedybinės kūno prasmės sampratos santuokos kontekste empirinius tyrimus - kokybinį ir kiekybinį. Disertacijos tyrimo tikslas - atskleisti vedybinės kūno prasmės sampratą Lietuvos vyskupijų sužadėtinių požiūryje į santuoką. Išanalizavus popiežiaus Jono Pauliaus II kūno teologijos katechezes ir teologinę literatūrą buvo apibrėžta vedybinės kūno prasmės samprata. Remiantis Šventuoju Raštu ir krikščioniškojo personalizmo teorija pristatyta visavertės meilės kaip vedybinės kūno prasmės šerdies ir jos raiškos santuokoje bruožai. Empiriniai tyrimai leido atskleisti Lietuvos vyskupijų sužadėtinių vedybinės kūno prasmės raiškos santuokoje supratimo ypatumus. Kokybiniame tyrime buvo taikytas interviu metodas, o kiekybiniame tyrime - anketinė apklausa. Tyrimais atskleista, kad daugelio Lietuvos vyskupijų sužadėtinių požiūris į meilę bei santuoką yra problemiškas ir neišreiškia vedybinės kūno prasmės idėjos suvokimo ir pritarimo jai. Tyrimo rezultatai rodo būtinybę diegti papildomas ugdymo priemones, kurios padėtų sužadėtiniams įsisąmoninti vedybinę kūno prasmę ir jos išskleidimą santuokoje. Disertacijoje svarstoma, kokios priemonės tam galėtų tikti.

ENThe thesis discusses marital meaning of a body, i.e. natural vocation of every human being to love, and examines how this vocation is understood by engaged couples that are preparing for marriage. The thesis includes a literature overview of body theology, and empirical studies of the concept of marital meaning of a body in a context of marriage (qualitative and quantitative). The objective of the thesis is to disclose the understanding of marital meaning of a body from a perspective of engaged couples in Lithuanian dioceses. After the analysis body theology catechesis by Pope John Paul II and theological literature, the author defined the concept of marital meaning of a body. According to the Scripture and the Christian personalism theory, the author presents characteristics of a comprehensive theory of full-fledged love, as a core of marital meaning of a body, and its expression in marriage. Empirical studies revealed particularities of the understanding of marital meaning of a body of engaged couples in the Lithuanian dioceses. Qualitative research was performed using an interview, and quantitative research was made in a way of survey. Studies disclosed that the approach of many engaged couples in Lithuanian dioceses to love and marriage is problematic, and it does not signify the understanding of marital meaning of a body and its acceptance. The results suggest the need to implement additional educational tools in order to help the engaged couple to understand marital meaning of a body and u fold it in marriage. The thesis discusses what measures might be appropriate for this purpose.

ISBN:
9789955125440
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21626
Updated:
2014-02-07 20:09:41
Metrics:
Views: 25
Export: