An Insider's perspective from Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
An Insider's perspective from Lithuania
In the Book:
Baltic biographies at historical crossroads. London: Routledge, 2012. P. 146-162
Keywords:
LT
Kultūrinė trauma; Postsovietinė visuomenė; Socialinis pokytis; Transformacijos modeliai; Vakarai, Baltijos šalys, Lietuva, sisteminis lūžis, režimų kaita, posovietinis perėjimas; Šoko terapija.
EN
Cultural trauma; Models of transformation; Postsoviet society; Shock therapy; Social change; West, Baltic countries, Lithuania, system's break, change of regimes, post-Soviet transition.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriamas posovietinis Lietuvos perėjimas į Europos Sąjungą – demokratijos, rinkos ekonomikos, gerovės valstybės kūrimas, vartotojiškumas ir kita. 2004 m. buvo apklausta 30 respondentų - lietuviškai ir rusiškai kalbančių Lietuvos piliečių, kurių amžius svyravo 15-24 metų. Interviu parengtas remiantis Witzel metodine programa. Straipsnyje pateikia vieno asmens – Mustafos - atvejis, kuris iliustruoja valstybės transformacijos patirtį. Mustafa dalinasi asmenine patirtimi apie kliūtis randant darbą, prastą politikų darbą, kritikuoja naują pinigų „tikros“ vertės sampratą, apie atsispyrimą vartojimo spaudimui, kritiškai vertina tų žmonių situaciją, kuriems nepavyko patekti į transformacijos nugalėtojų tarpą. Jo pasirengimo atsisakyti savo tautinio identiteto rodo palankumą europiečio idėjai. Nusivylimas politika ir tvirtas noras emigruoti liudija apie lėtą ir piliečių vilčių nepateisinančią Lietuvos valstybės ir visuomenės transformaciją. Mustafos identiteto krizė yra individualus atsakas į „šoko terapiją“, kurią patyrė Lietuvos, o kartu ir visų Baltijos šalių, socio-ekonominė sistema. Įtampa, kylanti iš Mustafos negebėjimo tinkamu greičiu pritapti, paverčia jį tam tikru svetimuoju. Didžioji dalis minėtų neigiamų valstybės ir visuomenės transformacijos patirčių buvo suformuluoti įvairiais būdais ir kitų kelių apklaustų jaunuolių bei gali būti pritaikytos daugelio jaunuolių Pabaltyje patirčiai.

ENThe article examines post-Soviet Lithuania's transition to the European Union - democracy, market economy, creation of welfare state, consumerism, etc. In 2004 30 respondents were interviewed - Lithuanian and Russian speaking Lithuanian citizens aged 15-24. The interview was prepared based on the methodology program by Witzel. The article presents a case of one person, Mustafa, which illustrates the experience of state transformation. Mustafa is sharing his personal experience about obstacles of job search, poor work of politicians, resisting the pressure to consume; he criticizes the new concept of "true" value of money and critically evaluates the situation of those persons who did not become the winners of transformation. His willingness to abandon his national identity reflects the acceptance of an idea of European. A disappointment in policy and a strong desire to emigrate testify the slow transformation of Lithuania and its society that does not justify the hopes of citizens. Mustafa's identity crisis is an individual response to the “shock therapy” experienced by the socio-economic system of Lithuania and other Baltic countries. The tension resulting from Mustafa's inability to adapt at the right speed makes him a real stranger. Most of these negative experiences caused by state and society transformation have been formulated in various ways and after interviewing other young people. These experiences are typical for many young people in the Baltics.

ISBN:
9780415681100
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51698
Updated:
2018-08-26 19:58:28
Metrics:
Views: 80
Export: