The Social-demographic analysis of cemetery data: particularity and results

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Social-demographic analysis of cemetery data: particularity and results
Alternative Title:
Antkapių metrikos duomenų socialinė-demografinė analizė: specifika ir rezultatai
In the Journal:
Keywords:
LT
Antkapių epigrafai; Evangelikų liuteronų kapinės; Kapinės; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Klaipėdos regionas; Socialinė-demografinė analizė.
EN
Cemetery; Epigraphs of monuments; Evangelic-Lutheran Cemeteries; Klaipėda region; Social-demographic analysis; Social-demographical analysis.
Summary / Abstract:

LTEmpirinę tyrimo bazę sudaro antkapių, paminklų ir kryžių užrašai / epigrafai, užfiksuoti Klaipėdos krašto evangelikų liuteronų kapinėse 2012-2013 metų ekspedicijose. Tyrimo metu statistinės ir socialinės-demografinės analizės būdu buvo siekiama suformuoti prielaidas apie populiacijos socialinę struktūrą. Atliktas tyrimas parodė, kad formalius statistinės analizės metodus galima taikyti ir kapinių epigrafų duomenims. Esminis specifinis bruožas – senose, nuniokotose kapinaitėse neturime generalinės visumos. Nors socialinės-demografinės tendencijos, atskleistos kapinėse palaidotųjų metrikos duomenims pritaikius statistinę analizę, – vyrų ir moterų tarpusavio santykis populiacijoje, trumpesnė vyrų gyvenimo trukmė, aukštas kūdikių / vaikų mirtingumas – iš esmės atitinka oficialioje demografinėje ir socialinėje statistikoje užfiksuotas tendencijas. Antkapių epigrafų metrika teikia dvejopą informaciją – ne tik apie palaidotuosius, bet ir apie pačias kapines. Kapinių funkcionavimo pradžios ir pabaigos metų bei palaidojimų intensyvumo duomenų tyrimo rezultatai leido formuluoti netikėtas išvadas apie epigrafų nykimo priežastis. Mat vyrauja nuomonė, kad ilgas kapinių neveikimo periodas dažnai lemia jų nunykimo ir suniokojimo lygį. Prielaidai patikrinti kapinių epigrafų išlikimo procento priklausomybės nuo kapinių ankstyviausio palaidojimo metų, nuo kapinių vėlyviausio palaidojimo metų ir nuo kapinių funkcionavimo trukmės akivaizdžiai parodė, kad epigrafų išlikimo procentas visiškai nepriklauso nei nuo kapinių „senumo“, nei nuo laikotarpio po jų uždarymo, nei nuo jų funkcionavimo trukmės. Klaipėdos krašto evangelikų liuteronų kapinių funkcionavimo sąryšius (priklausomybę) nuo istorinių įvykių akivaizdžiai rodo ir daugelio kapinių veiklos pabaiga bei palaidojimų intensyvumo dinamika. [Iš leidinio]

ENUsually, monuments epigraphs keep a lot of personal and social information about a buried person. This general information may help to better understand the community or residents of a specific area. This is especially true in the case of Klaipėda region and its native population. The results of analysis of survived epigraphs of old Evangelico-Lutheran cemeteries in Klaipėda region are presented in this article. The research was done using social statistical methods, which are usually used to characterize social community. The obtained results allow modeling the stratification organization of former population. [From the publication]

ISSN:
2029-9370
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53539
Updated:
2018-12-17 13:43:13
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: