Educational empowerment of collaborative learning at the university

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Educational empowerment of collaborative learning at the university
Alternative Title:
Mokymosi bendradarbiaujant universitete edukacinis įgalinimas
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2012, Nr. 1 (75), p. 41-52
Keywords:
LT
Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio probleminis klausimas - kaip edukacine prasme gali būti įgalintas mokymasis bendradarbiaujant? Darbo tikslas - pagrįsti mokymosi bendradarbiaujant edukacinį įgalinimą teisėtumo, kompetencijos ir įtraukimo į mokymosi procesą aspektais. Tyrimo metodas – mokslinės literatūros analizė. Uždaviniai: išanalizuoti ir atskleisti mokymosi bendradarbiaujant sampratos esmę; atskleisti edukacinio įgalinimo sampratos esmę; išanalizuoti edukaciškai įgalintą mokymąsi bendradarbiaujant teisėtumo, kompetencijos ir įtraukimo į studijų procesą aspektais ir pateikti šios analizės struktūrą. Apibendrinant teigtina, kad studentų mokymąsi bendradarbiaujant galima pasiekti, kai tam yra suteikiama teisė – studijų programa arba modulis grindžiamas šiuolaikine mokymosi paradigma; studentas turi mokymosi bendradarbiaujant kompetenciją, todėl patenka į aktualaus išsivystymo lygmenį; tuomet, parinkus tinkamus metodus ir užduotis, efektyviai komunikuojant ir kuriant mokymosi aplinką, gali būti įtraukiamas į mokymosi procesą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokymasis bendradarbiaujant; Galia; Įgalinimas; Edukacinis įgalinimas; Teisėtumas; Collaborative learning; Power; Empowerment; Educational empowerment; Legitimacy.

ENCollaborative learning is considered to be one of the most promising meta-paradigms of the postmodern age. The article seeks to answer the following problem question: how can student collaborative learning be empowered considering the aspects of legitimacy, competence, and inclusion in the learning process? Based on the analysis of research literature, explanations are provided on how to educationally empower collaborative learning in the studies. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ss.75.1.1589
ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38984
Updated:
2018-12-17 13:17:16
Metrics:
Views: 39    Downloads: 9
Export: