Lietuvos dailininkų žodynas. T. 2, 1795-1918

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Lietuvos dailininkų žodynas. T. 2, 1795-1918
Alternative Title:
Dictionary of Lithuanian artists. Vol. 1, 1795-1918
Editors:
Širkaitė, Jolanta, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.
Pages:
519 p
Notes:
Asmenvardžių r-klė: p. 456-519. Reikšminiai žodžiai: Dailininkai; Artists.
Keywords:
LT
Dailininkai.
EN
Artists.
Summary / Abstract:

LTŽodyno 2 tomas apima 1795-1918 metų laikotarpį. Iki pat XVIII a. pabaigos Lietuvoje nebuvo nė vienos dailės mokyklos, dailė tarpo daugiau didikų dvaruose, bažnyčiose, vienuolynuose. XIX a. ji tapo labiau visuomenišku reiškiniu - kūrėsi naujos dailės mokyklos, pradėtos rengti dailės parodos. Lietuvos dailės istorijoje svarbų vaidmenį suvaidino Vilniaus universitete įsteigtos Tapybos ir piešimo (1797), Grafikos (1803) ir Skulptūros (1805) katedros. Vilniaus universiteto dailės katedrų profesorių ir auklėtinių veikla suformavo reiškinį, Lietuvos dailės istorijoje įsitvirtinusį Vilniaus meno mokyklos pavadinimu. Ne visi studijavę dailę Vilniaus universitete tapo dailininkais, tačiau siekiant atskleisti mokyklos aktyvumą į žodyną įtraukti visi žinomi duomenys apie juos. Į žodyną pateko ir Vilniaus piešimo mokyklos (1866-1915) dėstytojų ir mokinių pavardės. Įtraukta ir kitų nedaug dailės gyvenime pasireiškusių menininkų - šiek tiek pasimokiusių ar dailininkų mėgėjų, kurių kūriniai saugomi muziejuose ar archyvuose. Žodyne pristatomi Lietuvoje gimę arba iš kitų kraštų atvykę ir kurį laiką čia gyvenę, mokęsi ar dirbę asmenys: tapytojai (molbertinės ir sienų tapybos meistrai, miniatiūrų tapytojai ir knygų iliustratoriai, teatro dailininkai), skulptoriai (figūrų ir dekoratyvinės plastikos kūrėjai, medalininkai, gliptikos meistrai), grafikai (piešėjai, raižytojai, litografai). Į žodyną įtraukti ir žinomesni dailės pedagogai, tačiau atsisakyta amatininkų ir vadinamųjų liaudies meistrų: dėl jų kūrybinės veiklos specifikos jų biografijos bus sutelktos kituose informaciniuose leidiniuose.

ENThe second volume of the dictionary covers the period from 1795 to 1918. Before the very end of the 18th c. Lithuania had no school of art. Art was popular in estates of noblemen, churches and monasteries. In the 19th century, it became a more social phenomenon – new schools of art were established and art exhibitions were organised. Departments of Painting and Drawing (1719), Graphics (1803) and Sculpture (1805) established in Vilnius University played a significant role in the history of Lithuanian art. Activities of lecturers and students of the departments of art of Vilnius University formed a phenomenon known in the history of Lithuanian art as Vilnius school of art. Not all students of art at Vilnius University became artists; however, in order to reveal the activities of the school, the dictionary provides all the available data on them. The dictionary also includes surnames of teachers and students of Vilnius School of Carving (1866–1915). It also includes other lay artists, whose works are kept in museums or archives. The dictionary presents persons who were born in Lithuania or came from other countries and lived, studied or worked here for a certain period of time: painters (easel and wall painting artists), miniature painters and book illustrators, theatre artists), sculptors (figurine and ornamental plastic artists), graphic artists. The dictionary also provides information about well known teachers of art; however, it does not include folklore craftsmen: their biographies will be presented in other information publications.

ISBN:
9789955868569 (T. 2); 9986638615 (bendras)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44360
Updated:
2022-01-29 01:35:10
Metrics:
Views: 45
Export: