Galvijų bandos struktūros pokyčiai XIV-XVII a. (Vilniaus žemutinės pilies teritorijos pv dalies duomenimis)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Galvijų bandos struktūros pokyčiai XIV-XVII a. (Vilniaus žemutinės pilies teritorijos pv dalies duomenimis)
Alternative Title:
Changes of cattle herd structure during the 14th- 17th c. (by data from the southwestern part of vilnius lower castle territory)
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2008, t. 33, p. 123-136
Keywords:
LT
Galvijai; 14 amžius; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; Vilniaus žemutinė pilis; Galvijų amžiaus struktūra; Lytis; ūgis; Cemento žiedai.
EN
Cattle; 14-17th cent. Vilnius Lower castle; Age structure of cattle; Sex structure; withers height; Incremental lines.
Summary / Abstract:

LTSiekiant suprasti žmogaus santykį su aplinka ir gyvūnais, labai svarbiu informacijos šaltiniu tampa archeologiniuose paminkluose randami gyvūnų kaulai. 1988 - 2003 m. Vilniaus žemutinės pilies teritorijos pietvakarinėje dalyje kasinėjimų metu buvo rasta XIV - XVII a. pirmosios pusės 9477 naminių gyvulių, laukinių gyvūnų ir paukščių kaulų bei jų fragmentų. Iš jų 4011 kaulų bei jų fragmentų priklausė galvijams. Straipsnyje yra nustatoma ir palyginama Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje rastų XIV - XV a. ir XVI - XVII a. pirmosios pusės galvijų lytis, dydis ir amžius bei apibūdinamas galvijininkystės pobūdis. Atlikti tyrimai leidžia teigti, jog vidutinis galvijų amžius XIV - XV a. buvo 5,6 m. ir 5,1 m. - XVI - XVII a. pirmojoje pusėje. Skerstų gyvulių amžiaus pokytis siejamas su lytinės sudėties pasikeitimu, kadangi pirmuoju analizuojamuoju laikotarpiu dažniausiai buvo skerdžiamos karvės - o antruoju - jų randamų kaulų skaičius kiek sumažėja, o bulių - išauga. Galvijų dydis nuo XIV a. iki XVII a. pirmosios pusės nekito. Galvijų dydis dažniausiai buvo kiek mažesnis nei kaimyniniuose kraštuose, smulkaus sudėjimo, 103 cm dydžio. Galvijai buvo auginami kaimo vietovėse, tiekiami į miestą ir skerdžiami Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje.

ENThe aim of this study was to determine and compare sex, age structure and height of cattle of the 14th-15th c. and of the 16th - the middle of the 17th c. found in the territory of Vilnius Lower castle ant describe a model of cattle breeding. All material was collected during the excavations of 1988-2003. Cattle age was determined according to the incremental lines in teeth cementum. Transverse sections of 25 first molars roots of left mandibles from the 14th-15th c. and 25 ones from the 16th- the middle of the 17th c. were made. 14th-15th c. Overall 4704 bones and their fragments dating to the 14th-15th c. were analysed and 3532 (75%) of them were identified. They belonged at least to 200 individuals. 1867 bones were attributed to cattle. It comprised 63.8% of all bones of domestic animals. The identified bones belonged at least to 57 individuals -38.8% of identified domestic animals. From 58 metacarpal bones from this period the majority was attributed to cows. The greatest length of cows metacarpal bones varied from 153 to 181 mm (averagely 172 mm), bulls - 169-195 mm (averagely 175 mm), steers - 170.5-188 mm (averagely 179.8 mm). The average height of cows was 102.8 cm, steers - 110.2 cm and bulls - 110.9 cm. According to the epiphysial fusion, 71% of bones belonged to the cattle older than 3.5-4 years. According to the incremental lines 40% of teeth depended to cattle of 6-8 years old and the average age of slaughtered cattle in this period was 5.6 years. 16th-the middle of the 17th c. Overall 4773 bones from this period were studied and 3521 (73.8%) of them were identified.These bones belonged at least to 170 individuals. 2144 bones (67.3%) were attributed to cattle and they belonged to at least to 71 individual. According to the number of individuals, cattle comprised 52.2% of all domestic animals. Number of cow metacarpal bones was lower than in the earlier period. The greatest length of cow metacarpal bones varied from 153 till 187 mm (averagely 169.9 mm), bulls - 153-200 mm (averagely 168.0 mm), steers - 167 and 185 mm. The average height of cows was 101.6 cm, bulls - 104.8 cm, steers - 108.9 cm. According to epiphysial fusion 58.8% of bones were attributed to cattle older than 3.5-4 years. According to incremental lines, 68% of analysed teeth were attributed to 2-6 years old cattle and 24% - to 6-8 year animals. Average age of cattle in this period was 5.1 years. It can be concluded that the sex structure of cattle in the 14th-15th c. and in the 16th-the middle of the 17th c. differs significantly (p<0.05), as well as the age structure. The withers height did not change from the 14th c. till the middle of the 17th c. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17630
Updated:
2018-12-20 23:17:45
Metrics:
Views: 23    Downloads: 15
Export: