What did the order's brothers eat in the Klaipėda castle? (The historical and zooarchaeological data)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
What did the order's brothers eat in the Klaipėda castle? (The historical and zooarchaeological data)
Alternative Title:
Klaipėdos pilies gyventojų maistas XIV-XVII amžiais istorijos ir zooarcheologijos duomenimis
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2009, t. 12, p. 74-87
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK (XIII a. – 1569) / Grand Duchy of Lithuania. GDL; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama zooarcheologinė medžiaga, kuri buvo rasta 1997–1999 m. kasinėjimų piliavietėje metu. Didesnė dalis tyrimų vyko buvusiame XIV–XV a. priešpilyje. XIV a. paskutiniu ketvirčiu – XVII a. pradžia datuojamos archeozoologinės medžiagos tyrimo duomenys padės geriau suprasti Ordino pilies Klaipėdoje ekonomikos ir jos gyventojų mitybos ypatumus bei įvertinti medžioklės ir žvejybos reikšmę. Istorinių duomenų ir zooarcheologinės medžiagos analizė parodė, kad Klaipėdos pilies gyventojai (Ordino broliai, jų tarnai, priešpilio amatininkai ir miestiečiai, kurie slėpėsi priešpilyje), XIV-XVII a. pr. augino ir skerdė naminius gyvulius, medžiojo stambius laukinius gyvūnus ir vartojo jų mėsą, gamino sūrį, malė grūdus, gėrė midų ir alų. Mėsos pagrindą sudarė jautiena, aviena ir kiauliena, nuo 1434 m. pradėta vartoti ožkiena. Lyginant Klaipėdos pilyje iškastų naminių gyvulių kaulus pastebėta, kad visais Klaipėdos pilies laikotarpiais dominavo atrajotojų kaulai (galvijai/avys/ožkos), antrą pagal gausumą gyvulių grupę sudarė kiaulės. Smulkių atrajotojų (avių/ožkų) skaičiaus didėjimas nuo 1434 m. atsispindi ir zooarclieologinėje medžiagoje – nuo XVI–XVII a. pr. dvigubai padidėja šių gyvūnų kaulų kiekis. Žirgų kiekis inventorinėse knygose ženkliai kinta nuo XV a. vidurio, tą patvirtina ir zooarcheologinė medžiaga.Atlikus atskirais laikotarpiais suskirstytos kaulinės medžiagos analizę, ypač išsiskyrė zooarcheologinė medžiaga, datuota po 1521 m., kai 31,25 proc. sudarė kiaulių (Sus suis) kaulai, o stambių laukinių gyvūnų (tauras/stumbras, briedis, taurusis elnias) ir kailinių žvėrių (bebras, lokys) rūšių kiekis ir kaulų skaičius ženkliai didėjo (nuo 5,5 iki 22,92 proc). Svarbią vietą pilies įgulos mityboje užėmė įvairios žuvų rūšys, gaudomos jūroje prie Klaipėdos ir Kuršių mariose. Nedidelę maisto dalį sudarė paukštiena. Turint omenyje, jog XIII–XV a. Klaipėda buvo tik nedidelis miestelis, tolydžio griaunamas ir deginamas, o jo negausūs gyventojai gana dažnai ieškodavo prieglobsčio pilyje, Klaipėdos pilyje surinkta zooarcheologinė medžiaga atspindi ir to meto Klaipėdos miestiečių mitybos įpročius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apsirūpinimas; Istoriniai šaltiniai; Klaipėdos pilis; Klaipėdos pilis (Memelburg); Maistu; Mityba; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); 14 amžius; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; Zooarcheologijos duomenys; Zooarcheologiniai duomenys; 14th-17th centuries; Historical sources; Klaipėda castle (Memelburg); Lithuania; Nutrition; Provision of food; Zooarchaeological data.

EN[...] Article analyses the zooarchaeological material found during the 1997-1999 archaeological excavations and dated to the 14th-17th centuries. The analysis of the historical data and zooarchaeological material showed that in the 14th-17th centuries, the inhabitants of the Klaipėda castle reared and slaughtered domesticated animals, hunted large game and consumed its meat, processed cheese, ground grain, drank mead and ale. The bulk of the meat consisted of beef, mutton, and pork, as well as goats' meat starting 1434. An examination of the species and number of bones of domestic and wild animals in Klaipeda's castle shows that in all of the Klaipėda castle time periods analysed, differences were found between the historical source information and the zooarchaeological collection. […] The amount of riding horses markedly grows in the inventory books starting the middle of the 15th century, and this also is confirmed by zooarchaeological material. When comparing the results of the zooarchaeological material's analysis with the known 14th-16th century inventories of Klaipeda's castle in which there are data regarding the domestic animals reared for the castle's needs and the food eaten by the castle's inhabitants, changes are observed in the faunal species and amounts of the zooarchaeological material that post-date 1521, when 31.25% consists of pig bones, while the number of species and bone counts of large wild animals and fur-bearing animals grows significantly. Various kinds of fish caught in the sea near Klaipėda and in the Curonian Lagoon held an important place in the diet of the castle's garrison. Fowl comprised only a small part of the food. [From the publication]

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23078
Updated:
2018-12-17 12:33:50
Metrics:
Views: 50    Downloads: 13
Export: