ES struktūrinių fondų paramos įsisavinimo intensyvumas Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo sektoriuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
ES struktūrinių fondų paramos įsisavinimo intensyvumas Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo sektoriuje
Alternative Title:
Absorption rates of EU structural funds by small and medium-sized businesses in Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
Europos Sąjunga / European Union.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas ES struktūrinių fondų paramos įsisavinimo intensyvumas Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo sektoriuje, apžvelgiant SW sektoriaus vystymosi tendencijas ir išskiriant jo svarbą šalies ekonominei plėtrai. Lyginamas SVV finansavimo instrumentų įsisavinimo intensyvumas 2004-2006 m. ir 2007-2013 m. Apibendrinus SVV finansavimo instrumentų įsisavinimo intensyvumą, nustatyta, kad 2004-2006 m. paramos įgyvendinimo laikotarpiu iš viso įsisavinta 3198,1 mln. Lt ES lėšų. Tačiau smulkus ir vidutinis verslas per minėtą laikotarpį įsisavino tik 14,80 proc. visų šiam programavimo periodui skirtų lėšų (473,01 mln. Lt). Vertinant 2007-2013 m. ES paramos įgyvendinimo intensyvumą nustatyta, kad SVV turėjo didesnių galimybių dėl ES struktūrinės paramos nei 2004-2006 m., nes buvo siūloma daugiau priemonių, atsirado nauja ES lėšų panaudojimo forma - priemonės, paremtos finansų inžinerija (grįžtančios lėšos, kurios skirstomos ne subsidijų principu, o suteikiant lėšas grąžintinai). Iki 2012 m. kovo 31 d. SVV įsisavino 1827,26 mln. Lt ES paramos (beveik 4 kartus daugiau nei buvo įsisavinta per 2004-2006 m. paramos programavimo laikotarpį). Tyrimas parodė, kad SVV turi gana ribotas sąlygas dalyvauti ES priemonių įgyvendinimo procese, siekiant gauti tiesioginę paramą nes daugelis paramos atitenka savivaldos institucijoms, švietimo, sveikatos apsaugos, aplinkosaugos ir kitoms viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms, taip pat ūkininkams ir stambioms energetikos, transporto srityje išteklius valdančioms įmonėms. Tyrimo rezultatai parodė, kad dauguma lėšų skiriama ne konkrečių verslo subjektų projektinei veiklai finansuoti, bet bendrai socialinei, ekonominei, fizinei infrastruktūrai kurti, skiriant lėšas viešąjį interesą atstovaujančioms ne pelno siekiančioms organizacijoms. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: ES struktūrinė parama; Paramos įsisavinimo intensyvumas; Smulkus ir vidutinis verslas; Absorption rate; EU structural funds; EU structural funds support; Small and medium business (SME); Small and medium business (SME); Support.

ENThe paper deals with absorption rates of EU structural funds by small and medium-sized businesses (SMBs) in Lithuania, SMB sector development tendencies and benefits for the country's economic development. Information for 2004-2006 and 2007-2013 were analysed and compared. Support provided by EU structural funds is an important issue in Lithuania. Benefits from support have gained particular significance in recession time: if properly used these are contributions to economic growth, reduction of regional disparities, implementation of innovations in small and medium-sized businesses, human resources development, investment into scientific research. Benefits from of EU support, problems related to absorption rates, efficiency of implemented programmes and use of resources in long-term are pointed out in the study. Research problem. Analysis of statistical information on absorption of EU structural funds and benefits in particular countries showed that absorption rates by SMBs in Lithuania for 2004-2006 and 2007-2013 and impact have not been sufficiently studied. Research object: absorption rates of EU structural funds by SMBs in Lithuania. Research aim: to analyse absorption rates of EU structural funds by SMBs in Lithuania for 2004-2006 and 2007-2013 and to evaluate impact on sector development. Summarised research results showed that in 2004- 2006 Lithuania absorbed 3198.1 million Lt from EU funds; 970.5 million Lt in 2007 and 1 218.5 million Lt in 2008 (the highest rates). 68.45% of all EU support was absorbed in 2004-2006. SMBs, including state companies, JSCs, agricultural companies, individual companies with less than 250 employees and individuals engaged in economiccommercial activities except for farmers, absorbed 473 014 million Lt.Summarized research results showed that from 2007 until the beginning of 2012 Lithuania absorbed 10 677.1 million Lt (45.7% of all EU support). Absorption rates were highest in 2011 - 3 463.5 million Lt (i.e. 113.91 million Lt more than in 2010). SMBs absorbed 1 827.26 million Lt (7.8% of all the EU support). In 2007-2012 the total amount of absorbed support by SMBs was 4 times bigger than in 2004-2006, however, it made up only 7.82% of all support. Research results showed that the biggest part of absorbed funds was invested not in business activities but in social, economic, physical infrastructure in general. The results of correlation regression analysis showed that EU support absorbed by SMBs had little impact on the country's economic development and the added value created by SMBs. That leads to the conclusion that EU support did not facilitate the country's economic development because effective use of support absorption depends on the business environment. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44044
Updated:
2018-12-17 13:23:36
Metrics:
Views: 25    Downloads: 10
Export: