ES struktūrinė parama: poveikis Lietuvos viešojo sektoriaus raidai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
ES struktūrinė parama: poveikis Lietuvos viešojo sektoriaus raidai
Alternative Title:
EU structural funds: the effect of Lithuanian public sector development
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2016, Nr. 1/2, p. 19-28
Keywords:
LT
Europos Sąjungos parama; Investicijų poveikis; Lietuvos viešasis sektorius; Struktūriniai fondai.
EN
European Union support; Impact of investments; Lithuanian public sector; Structural funds.
Summary / Abstract:

LT2014–2020-ųjų metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa ženkliai įtakoja viešojo sektoriaus raidą Lietuvoje. Pasikeitė finansavimo modeliai, programos, taip pat finansavimo intensyvumas. Galima pastebėti, jog Lietuvos ir užsienio autoriai skiria nepakankamai dėmesio vertinant struktūrinių fondų poveikį viešajam sektoriui. Pasigendama išsamesnės analizės, apimančios ilgesnį tiriamąjį laikotarpį, taip pat požiūrio į Lietuvos makroekonominių rodiklių dinamiką. Dėl šios priežasties pasirinkta ES struktūrinių fondų poveikio Lietuvos viešajam sektoriaus raidai tema. Tyrimo apimtis – trejų metų laikotarpis. Straipsnyje taip pateikiamos Lietuvos ir užsienio autorių įžvalgos apie struktūrinės paramos konkurencingumą bei jos svarbą Europos Sąjungos šalių raidos kontekste. Aiškinamasi, kokios problemos yra sprendžiamos šios paramos pagalba. Pasitelkiant lyginamąją analizę yra aptariami konkretūs pastarojo penkmečio investicijų į Lietuvos viešąjį sektorių pavyzdžiai, šių dienų aktualijos, pateikiami pasiūlymai ir išvados, skirtos didinti ES struktūrinės paramos poveikį Lietuvos viešojo sektoriaus raidai. [Iš leidinio]

EN2014–2020-ies the EU structural funds action program has brought a lot of changes in Lithuanian public sector. Changed funding models, programs, and also the funding intensity. It can be noticed that the Lithuanian and foreign authors pay little attention for the evaluation of the structural funds in the public sector. Missing detailed analysis covering the longer period, as well as the approach to the Lithuanian macroeconomic indicators dynamics. For these reasons, it was decided to discuss the EU’s structural funds in the Lithuanian public sector over a longer period than the four-years. The article presents the major foreign authors reasoning and reviews for structural support competitiveness and for the European Union context. The objective is to identify what problems are solved with this support assistance. The research methods used in the work include the analysis of the scientific literature and statistical data, analysis of legal documents, comparative analysis summarizing and comparison. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62627
Updated:
2018-11-09 12:07:11
Metrics:
Views: 14
Export: