ES struktūrinių fondų paramos poveikio ekonomikos konkurencingumui problematika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
ES struktūrinių fondų paramos poveikio ekonomikos konkurencingumui problematika
Alternative Title:
Problem of EU structural support on the competitiveness of economy
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2015, Nr. 7 (2), p. 335-350
Keywords:
LT
ES; ES ekonomika; ES ekonomikos konkurencingumas; ES struktūriniai fondai; ES struktūrinių fondų parama; Konkurencingumas; Lietuvos ekonomika; Lietuvos ekonomikos konkurencingumas; Parama; Struktūrinės paramos poveikis.
EN
Competitiveness; EU economics; EU structural funds; EU structural support; Impact of structural support; Lithuanian economics; Support; The impact of structural support.
Summary / Abstract:

LTAtlikus literatūros analizę, pastebėta, kad ES struktūrinės paramos poveikio tyrimuose konkurencingumui didinti skiriama mažiau dėmesio, be to, pasigendama ilgesnį laikotarpį apimančios analizės (dauguma tyrimų dar pilnai neįvertina neseniai pasibaigusio 2007–2013 m. fi nansinio laikotarpio). Dėl šių priežasčių yra tikslinga tirti struktūrinių fondų paramos poveikį Lietuvos konkurencingumui nuo pat struktūrinės paramos projektų pradžios 2004 m. Straipsnyje išsikeltu tikslu siekiama, įvertinus konkurencingumo svarbą ES sanglaudos politikoje, nustatyti ES struktūrinės paramos poveikį Lietuvos ir ES šalių ekonomikoms. Atlikus tyrimą, nustatyta, kad ES struktūrinės paramos teigiamas poveikis pasireiškia per investicijas į MTTP ir inovacijas, naujus produktus ir gamybos metodus, infrastruktūros gerinimą, gamybos mastų ir specializacijos didinimą, žmogiškųjų išteklių tobulinimą, nedarbo mažinimą bei verslo plėtros skatinimą. Neigiamais struktūrinės paramos aspektais laikytini pajamų pasiskirstymo netolygumai, iš jų kylantys vidinės konkurencijos rinkoje iškraipymai, privačių investicijų išstūmimas, infliacinis spaudimas ir kt. Tokio poveikio priežastimis laikomi neefektyvus paramos lėšų paskirstymas ir įsisavinimas. Kai kuriuose tyrimuose struktūrinių fondų finansavimas vertinamas kaip neturintis reikšmės šalies ekonomikai. [Iš leidinio]

ENSince the increase of competitiveness is one of the basic aims of the EU structural policy, it is purposeful to research whether EU structural support is used efficiently and whether it actually leads to fulfilment of this aim. Although the impact of the EU structural support has been widely analysed in the studies performed by both Lithuanian and foreign authors, it should be noted that the aspect of competitiveness still lacks of scientific attention. Considering the start of the third for Lithuania programming period of 2014-2020, evaluation of the impact of the structural support has become even more topical – for successful fulfilment of the new period aims, the analysis of the results achieved during the previous periods is advantageous. The above explicated reasons comprise the basis for formulation of the following scientific problem: what impact does EU structural support have on the competitiveness of Lithuanian and EU states economies? The object of the research – the impact of the EU structural support on the competitiveness of Lithuanian and EU states economies.The purpose of the research – after assessment of the importance of competitiveness in the EU cohesion policy, to evaluate the impact of the EU structural support on Lithuanian and EU states economies. The methods of the research include scientific literature analysis, statistical data analysis and assessment, expert evaluation. The results of the research have revealed that the benefits of the EU structural support are described by its positive impact on economic development, which emerges as increased investment in R&D and innovations, new products and production methods, improvement of infrastructure and human resources, contributions to unemployment reduction and business development. Uneven income distribution that determines distortions of internal competition, private investment flush out and inflation pressure emerge as the negative effects of the EU structural support. The negative effects mentioned above are basically caused by inefficient allocation and absorption of the support funds. [From the publication]

DOI:
10.13165/SMS-15-7-2-11
ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55202
Updated:
2019-01-16 13:03:02
Metrics:
Views: 28    Downloads: 8
Export: