Mikalojaus Daukšos raštų ilgosios šaknies "sta" kamieno veiksmažodžiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mikalojaus Daukšos raštų ilgosios šaknies "sta" kamieno veiksmažodžiai
Alternative Title:
"Sta" stem verbs with long root attested in the texts of Mikalojus Daukša
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2012, t. 67, p. 9-22
Keywords:
LT
Mikalojus Daukša; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Mikalojaus Daukšos rastų ilgosios šaknies „sta" kamieno veiksmažodžiai. Paliudyti tiriamojo tipo veiksmažodžiai analizuojami įvairiais aspektais: aptariama veiksmažodžių morfologija (esamoįo ir būtojo laiko struktūra), morfonologija (vokalizmas, konsonantizmas, balsių kaitos atvejai), konstrukcinio kodavimo ypatumai kategorinės semantikos atžvilgiu. Daukšos veiksmažodžiai gretinami su Martyno Mažvydo ir Jono Bretkūno veiksmažodžių sistemomis, lietuvių tarmių ir dabartinės lietuvių kalbos duomenimis, siekiant išsiaiškinti leksemų lokalizaciją bei chronologiją, struktūros pokyčių motyvus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mikalojus Daukša; Veiksmažodis; Intarpas; Sta kamienas; Šaknies struktūra; Mikalojus Daukša; Verb; Infix; Sta stem; Root structure.

ENAim of this article was to explore long rooted "sta" stem verbs attested in the old texts of Mikalojus Daukša. 49 verbs in question have been found, 25 of which have a long vowel, 4 verbs have a diphtong and 20 verbs have tautosyllabic combinations with "n" in their root. The analysis of attested verbs allowed highlighting the most prominent peculiarities of usage of verbs in the texts of Daukša and his contemporaries Mažvydas and Bretkūnas, also in Lithuanian dialects and contemporary Lithuanian language. In the works of the aforementioned author stable "sta" stem structures, complying with the paradigm structure requirements, prevail, thus the majority of them correspond to the forms used in the contemporary Lithuanian language. The only complementary forms found in the works of Daukša "mėgsta || mėgia, noka || noksta" testify the expansion of "sta" stem. Semantic and constructional coding in the majority of attested verbs is optimal, that is, semantic characteristics of verbs in question (namely, spontaneous, reflexive, intransitive, and frequently resultative action) are reinforced by a morphological marker "sta". The present and past forms found in the texts of Mažvydas and Bretkūnas in the majority of cases correspond to those attested in Daukša's texts, the verbs do not have any prominent structural differences in the works of all three authors, the only complementary forms "plūsta || plūdžia" have been found in the texts of Bretkūnas. This author used "a" stem verb "prašoka" differently from Daukša, who preferred "sta" stem forms for the same meaning.In Lithuanian dialects complementary forms vary in their morphological root structure, that is, several infix forms, "a" and "ia" stem forms have been registered in Aukštaitija region as substitutes for stable "sta" stem forms. In the current Lithuanian language only optimally transparent and iconic "sta" stem forms, complying with assymetry of semantic and morphological coding are being used. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51339
Updated:
2018-12-17 13:30:30
Metrics:
Views: 34    Downloads: 3
Export: