LDK žydų įvardijimas slaviškuose XVIII a. dokumentuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
LDK žydų įvardijimas slaviškuose XVIII a. dokumentuose
Alternative Title:
Naming of jews in slavonic documents of the grand duchy of lithuania of the 18th century
In the Journal:
Lituanistica. 2005, Nr. 3, p. 38-46
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Lenkų kalba / Polish language; Žydai / Jews; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Lokalioji istorija / Local history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio medžiaga rinkta iš oficialių LDK dokumentų, rašytų LDK kanceliarine slavų arba lenkų kalba. Juose pasitaiko lotyniškų citatų. LDK žydų vardyne vyravo patroniminė vyrų įvardijimo sistema. Tėvavardžiai – vien tik slaviškų priesagų -овичъ, -евичъ vediniai. Populiariausi įvardijimo būdai: 1) vardas + patronimas (85,7 %), 2) vardas + patronimas + -sk- tipo priesagos vedinys (7,7 %), 3) vardas (2,5 %). Įvardijimo ilgis – 1–4 asmenvardžiai. Vyrauja dvinariai įvardijimai (87,3 %). Įvardijimą paprastai sudaro asmenvardžiai ir prievardžiai. Prievardžių gali būti vienas arba du. Įvardijimų be prievardžių pasitaiko retai. Vyrauja tautybės (religijos) prievardžiai (55,1 %). Pareigybės, amato prievardžių yra 44,9 %. Iš šios grupės prievardžių visai nedaug yra susijusių su amatu, profesija, o daugiausia prievardžių atspindi bendruomenės gyvenimą ir žydų pareigas kahale bei sinagogoje. XVIII a. LDK žydai pavardžių dar neturėjo, bet pavardžių formavimosi atvejų, matyt, jau būta. Tai rodo viena rasta pavardė Gordon. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Antroponimika; Žydų istorija; Miestų aktų knygos; Slaviški Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentai.

ENThe article materials are collected from official documents of the GDL written in the bureaucratic Slavic or Polish language in the GDL. There are some Latin quotations therein. Jewish names in the GDL were dominated by the patronymic system of male names. Father’s names are just derivatives of the Slavic suffixes -овичъ, -евичъ. The most popular naming patterns: 1) name + patronym (85.7%), 2) name + patronym + -sk- type suffix derivative (7.7%), 3) name (2.5%). The length of the name is 1-4 proper names. Binomial names prevail (87.3%). Names normally consist of proper names and prefixes. There may be one or two prefixes. There are very few names without prefixes. National (religious) prefixes prevail (55.1%). Prefixes related to a position or craft account for 44.9%. In this group of prefixes there are very few related to a craft or profession and the majority of prefixes reflect community life and duties of Jews in the kakhal and synagogue. In the 18th century Jews in the GDL did not have surnames but there were some cases of surname formation as seen from one surname found – Gordon.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2552
Updated:
2018-12-20 23:05:36
Metrics:
Views: 56    Downloads: 3
Export: