Big five personality traits linked with migratory intentions in Llithuanian student sample

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Big five personality traits linked with migratory intentions in Llithuanian student sample
Alternative Title:
Lietuvių studentų imties penketo svarbiausių asmenybės savybių sąsajos su ketinimu emigruoti
In the Journal:
International journal of psychology: a biopsychosocial approach [Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris]. 2010, Nr. 7, p. 41-58
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Asmenybės savybės; Migracija; Migruoti linkusi asmenybė
EN
Migrant personality; Migration behaviour; Personality traits
Summary / Abstract:

LTTyrimas atliktas stebint vis didėjantį emigracijos iš Lietuvos mastą, siekiant nustatyti, kokios asmenybės savybės tirtoje Lietuvių studentų imtyje gali būti susijusios su noru emigruoti. Tyrimo autorės nagrinėja migruoti linkusios asmenybės (migrant personality) koncepciją kaip alternatyvą socioekonominio priežastingumo teorijai, dažniausiai naudojamai migracijos priežastims paaiškinti. Tyrimui naudotas klausimynas susideda iš autorių sudarytų klausimų apie migracines nuostatas bei standartizuotų „Penketo svarbiausių“ asmenybės savybių modelio klausimų (Big Five Inventory, Benet-Martinez, John, 1998), matuojančių ekstraversiškumą, sutariamumą, sąmoningumą, neurotizmą bei atvirumą patyrimui. Pagal gautus duomenis apie migracinius ketinimus išskirtos keturios respondentų grupės tarpusavio palyginimui. Gauti rezultatai parodo ryšį tarp dviejų asmenybės savybių (sąmoningumo ir atvirumo patyrimui) ir ketinimų emigruoti. Studentai, nenurodę ketinimų emigruoti, pasižymėjo aukštesniu sąmoningumu negu išvykti ketinantys bei aiškių nuostatų šiuo klausimu neturintys jų kolegos. Be to, išvykti planuojančių studentų grupė pasižymėjo aukštesniu atvirumu patyrimui negu aiškių ketinimų migruoti neišreiškę kolegos – tai nurodo galimą ryšį ir tarp šios asmenybės savybės bei polinkio emigruoti. [Iš leidinio]

ENThe present study was conducted in response to a consistent upward trend in migration from Lithuania, with the aim to determine what personality traits may be linked with a likeliness to emigrate in a sample of Lithuanian students. Authors investigate the concept of migrant personality as an alternative to the socio-economic causation theory most often used to explain migration behaviour. Empirical data was gathered using a questionnaire including questions on attitudes toward migration and post-graduation plans as well as the standard Big Five Inventory (Benet-Martinez, John, 1998) questions measuring Extraversion, Agreeability, Conscientiousness, Neuroticism and Openness to Experience. Four respondent groups were extracted from the data according to migratory intentions to facilitate between group comparisons. Results and conclusions. Obtained results revealed two personality traits – Conscientiousness and Openness to Experience – as being linked with migratory intentions. Students with no intention to migrate scored higher on Conscientiousness than their counterparts that do intend to move abroad and those undecided about the likelihood of such a move. Openness to Experience was more expressed among students who had plans to move country than those with ambiguous attitudes toward migration, possibly linking Openness to Experience with a likeliness to emigrate. [From the publication]

ISSN:
1941-7233
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31348
Updated:
2018-12-17 12:53:39
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1