Biblioteka kaip "trečioji vieta"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Biblioteka kaip "trečioji vieta"
Alternative Title:
Library as a Third Place
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2006, t. 39, p. 32-52
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Viešosios erdvės / Public spaces.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamos pastaraisiais metais socialiniame diskurse populiarios „trečiosios vietos“, „socialinio kapitalo“, „viešosios erdvės“ ir kitos koncepcijos, į kurias atsižvelgiant siekiama apibrėžti viešosios bibliotekos vietą šiuolaikinėje visuomenėje ir asmens kasdieniame gyvenime. Pagrindinis straipsnio tikslas – remiantis atliktos Lietuvos viešųjų bibliotekų vartotojų ir ne vartotojų apklausos duomenimis ir literatūros analize, atskleisti bibliotekos, kaip bendruomenės kondensatoriaus, vietą ir galimybes. Daroma išvada, kad viešosios bibliotekos turi didžiulį potencialą aktyvinti bendruomenes ir skatinti kultūrinio bei socialinio kapitalo kūrimą, dalyvavimą viešajame gyvenime. Tačiau realią viešosios bibliotekos įtaką visuomenėje įvertinti galima tik atlikus išsamesnius tyrimus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bibliotekos; Kultūrinis kapitalas; Socialinis kapitalas; Viešosios erdvės; Libraries; Cultural capital; Social capital; Public spheres.

ENThe article presents an overview of the concepts of “a third place”, “social capital”, “public sphere” and others that have become popular in social discourse in recent years. Referring to these concepts, the author seeks to define the place of a public library in contemporary society and personal daily life. The main aim of the article is to reveal the place and possibilities of a library as a communal condensator with the help of a survey conducted among consumers and non-consumers of Lithuanian public libraries and literature analysis. The conclusion is made that public libraries have huge potential to activate communities and promote the creation of cultural and social capital and participation in public life. However, an objective influence of a public library on the society can only be evaluated with the help of more exhaustive research.

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3920
Updated:
2018-12-17 11:45:21
Metrics:
Views: 51    Downloads: 15
Export: