Bendrųjų ir administracinių teismų kompetencijos atskyrimas : probleminiai aspektai

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėBendrųjų ir administracinių teismų kompetencijos atskyrimas : probleminiai aspektai
Kita antraštėDemarcation of judicial discretion between civil and administrative courts polemical aspects
AutoriaiPoška, Deividas
LeidinyjeTeisė . 2006, t. 59, p. 88-106
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTteismo procesas; bendrosios kompetencijos teismas; administracinis teismas
ENlegal proceedings; civil courts; administrative courts
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje aptariami bendrosios kompetencijos teismų ir administracinių teismų kompetencijos atskyrimo probleminiai aspektai. Atsižvelgiant į administracinių teismų kompetencijos ypatumus įvardijami ir analizuojami rūšinio (dalykinio) teismingumo nustatymo kriterijai, aptariamos kylančios praktinės problemos, sprendžiant teismingumo ginčus. Autoriaus nuomone, teismingumo ginčų gausa patvirtina, kad Lietuvoje iki šiol nėra visiškai sudarytos sąlygos vienodai teismų praktikai sprendžiant teismingumo ginčus. Taip pat aptariama nuo 1999 metų Lietuvoje įkurtos ir veikiančios Specialiosios teisėjų kolegijos vykdomos funkcijos, apibūdinami šios teisėjų kolegijos formuojamos teismingumo ginčų sprendimo praktikos ypatumai bei tokių ginčų sprendimo probleminiai aspektai. Straipsnyje pateikiami pasiūlymai, matyt, leistų greičiau formuotis vienodai teismingumo ginčų sprendimo praktikai, o tai užtikrintų ir operatyvesnę asmens teisių ir teisėtų interesų teisminę gynybą. [Iš leidinio]

ENThis article discusses problematical aspects of demarcation of judicial discretion between civil courts and administrative courts. Taking into consideration peculiarities of the judicial discretion of administrative courts, this article describes and analyses the criteria for defining the subject matter jurisdiction and problems arising in jurisdiction-related disputes. According to the author, a big number of jurisdiction- related disputes demonstrate that conditions for development of a uniform court's practice in jurisdiction-related disputes have not been fully formed in Lithuania so far. The author further discusses the functions of the Special Chamber of Justices, as established and operating in Lithuania from 1999, describes the peculiarities of the case-law of the Special Chamber of Justices in dealing with jurisdiction issues and problematical aspects of the mentioned disputes. Implementation of recommendations contained in the article would apparently contribute to quicker development of the uniform practice in dealing with jurisdiction-related disputes as well as to ensuring more expeditious defence of the rights and righteous interests of persons. [From the publication]

ISSN1392-1274, 2424-6050
Mokslo sritisTeisė / Law
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/5305
Atnaujinta2018-12-17 11:47:29
Metrika Peržiūros: 1