Bendrųjų ir administracinių teismų kompetencijos atskyrimas : probleminiai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrųjų ir administracinių teismų kompetencijos atskyrimas: probleminiai aspektai
Alternative Title:
Demarcation of judicial discretion between civil and administrative courts: polemical aspects
In the Journal:
Teisė. 2006, t. 59, p. 88-106
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Teismo procesas; Bendrosios kompetencijos teismas; Administracinis teismas; Legal proceedings; Civil courts; Administrative courts.
Keywords:
LT
Teismai. Teismų procesai. Teismų knygos / Trials. Courts; Teismo procesas; Teismų praktika / Case-law.
EN
Administrative courts; Civil courts; Legal proceedings.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami bendrosios kompetencijos teismų ir administracinių teismų kompetencijos atskyrimo probleminiai aspektai. Atsižvelgiant į administracinių teismų kompetencijos ypatumus įvardijami ir analizuojami rūšinio (dalykinio) teismingumo nustatymo kriterijai, aptariamos kylančios praktinės problemos, sprendžiant teismingumo ginčus. Autoriaus nuomone, teismingumo ginčų gausa patvirtina, kad Lietuvoje iki šiol nėra visiškai sudarytos sąlygos vienodai teismų praktikai sprendžiant teismingumo ginčus. Taip pat aptariama nuo 1999 metų Lietuvoje įkurtos ir veikiančios Specialiosios teisėjų kolegijos vykdomos funkcijos, apibūdinami šios teisėjų kolegijos formuojamos teismingumo ginčų sprendimo praktikos ypatumai bei tokių ginčų sprendimo probleminiai aspektai. Straipsnyje pateikiami pasiūlymai, matyt, leistų greičiau formuotis vienodai teismingumo ginčų sprendimo praktikai, o tai užtikrintų ir operatyvesnę asmens teisių ir teisėtų interesų teisminę gynybą. [Iš leidinio]

ENThis article discusses problematical aspects of demarcation of judicial discretion between civil courts and administrative courts. Taking into consideration peculiarities of the judicial discretion of administrative courts, this article describes and analyses the criteria for defining the subject matter jurisdiction and problems arising in jurisdiction-related disputes. According to the author, a big number of jurisdiction- related disputes demonstrate that conditions for development of a uniform court's practice in jurisdiction-related disputes have not been fully formed in Lithuania so far. The author further discusses the functions of the Special Chamber of Justices, as established and operating in Lithuania from 1999, describes the peculiarities of the case-law of the Special Chamber of Justices in dealing with jurisdiction issues and problematical aspects of the mentioned disputes. Implementation of recommendations contained in the article would apparently contribute to quicker development of the uniform practice in dealing with jurisdiction-related disputes as well as to ensuring more expeditious defence of the rights and righteous interests of persons. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5305
Updated:
2018-12-17 11:47:29
Metrics:
Views: 79    Downloads: 31
Export: