Policijos teisės prielaidos : policijos teisės santykis su administracine teise

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Policijos teisės prielaidos: policijos teisės santykis su administracine teise
Alternative Title:
Conditions for the police law: relation between the police law and the administrative law
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 76 (68), p. 41-49
Keywords:
LT
Viešoji tvarka ir saugumas / Public order and safety.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjama paradigmos samprata ir pagrindiniai ugdymo turinio (kurikulumo) teorijos paradigmų bruožai. Apžvelgiama modernios ir postmodernios paradigmos įtaka ugdymui, ugdymo turinio struktūrai, ugdymo metodams. Akcentuojamas ugdymo programų sampratos reikšmingumas, kaip vienas svarbiausių šiuolaikinės pedagogo kompetencijos aspektų. Straipsnyje ugdymo turinio teorijos koncepcijos orientuojamos į meninio ugdymo sritį. Kintant kultūriniam kontekstui, ypač aktualu konceptualiai pagrįsti ir pertvarkyti meninio ugdymo turinį, atsižvelgiant į šiuolaikinių edukacinių teorijų įžvalgas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Policinė teisė.

ENThe article examines the concept of paradigm and the main traits of paradigms of content of education (the curriculum). The influence of the modern and postmodern paradigm on education, the structure of content of education and the methods of education is overviewed. The significance of the concept of educational programmes is stressed as one of the most important aspects of the competence of a modern pedagogue. The concepts of the theory of content of education in the article are oriented to the area of artistic training. With the change of the cultural context, it becomes especially vital to substantiate and rearrange the content of artistic training in terms of concept, taking into consideration the insights of the modern educational theories.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45
Updated:
2018-12-17 11:31:19
Metrics:
Views: 27    Downloads: 5
Export: