Seirijų šnektos mišriųjų dvigarsių priegaidės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Seirijų šnektos mišriųjų dvigarsių priegaidės
Alternative Title:
Pitch in diphthongoid sequences in the Seirijai dialect
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica . 2000, t. 43, p. 153-164
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
mišriųjų dvigarsių priegaidės; Seirijų šnekta; prozodinės ypatybės
EN
pitch in diphthongoid sequences; the Seirijai dialect; the prosodic features
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis instrumentine analize, aptariama Seirijų šnektos (Lazdijų raj.) mišriųjų dvigarsių kiekybė ir kokybė, tvirtapradės ir tvirtagalės priegaidžių skiriamieji požymiai. Naudojantis kompiuterine kalbos signalų apdorojimo programa PRAAT386, buvo išmatuota bendroji mišriųjų dvigarsių bei atskirų4 pirmųjų ir antrųjų jų sandų trukmė, nustatytas jų pagrindinis tonas (pustoniais -- ht) ir intensyvumas (decibelais -- dB), surastos balsinių dėmenų formantės. Gautiesiems kiekybės duomenims įvertinti naudotasi A. Girdenio programa STUDENT.PAS. Formantės įvertintos, kompaktiškumo, difuziškumo, bemoliškumo, tonalumo, įtempimo indeksai nustatyti programa FORMANT2.PAS. Straipsnio autorė daro tokias išvadas: a) Seirijų šnektos tvirtapradžių mišriųjų dvigarsių pirmieji dėmenys laikytini ilgaisiais, o tvirtagalių antrieji dėmenys -- pusilgiais; b) pagal bendrąją trukmę tvirtapradžiai dvigarsiai nedaug ilgesni už tvirtagalius; c) priegaidės (tvirtagalė ar tvirtapradė) pobūdis lemia mišriojo dvigarsio balsinio dėmens kokybę; tai savo ruožtu padeda skirti priegaidės; d) seirijiškių tvirtapradžių ir tvirtagalių mišriųjų dvigarsių priegaidėms skirti svarbesnis intensyvumas, pagrindinis tonas dažnai kinta labai panašiai; e) svarbiausiais priegaidžių skiriamaisiais požymiais reikėtų laikyti dėmenų kiekybę ir kokybę.

ENThe paper offers an analysis of the mutual relationship between acoustic features and pitch in diphthongoid sequences in the dialect of Seirijai. Experimental investigations show that the principal differentiating features of pitch in such sequences are the quantity and quality of their components. The overall length of diphthongoid sequences with acute pitch slightly exceeds that of sequences with circumflex pitch, the ratio being 1.1 to 1. The first component in a sequence with acute pitch should be considered long, the second component in a sequence with circumflex pitch half-long. Among the remaining prosodic features, viz. fundamental tone and intensity, the latter is more important as a means of differentiating pitch. The timbre quality of the first component in a sequence with acute pitch is more clearly pronounced and closer to that of vowels proper, whereas in circumflexed sequences the first component is subject to various degrees of reduction. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18428
Updated:
2018-12-17 10:44:24
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: