Lietuvių ir lenkų liaudies dainų sąsajos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių ir lenkų liaudies dainų sąsajos
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2006.
Pages:
529 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Turinys — Įvadas — 1. Lietuvių ir lenkų liaudies dainų skelbimo bei tyrimų istorinės paralelės — 2. Lietuvių ir lenkų liaudies dainų tyrimų metodologinės nuostatos. Lokalinė liaudies dainų užrašymo klasifikacija. Žanrinės liaudies dainų klasifikacijos paralelės. Nacionalinio tapatumo ir vertinių problema. Regioninio dainų paplitimo ribų problema. Dainų poetinių tekstų suvokimo problema — Lietuvių ir lenkų liaudies dainų melodikos, poetinių tekstų sąsajos — 1. Darbo dainos. Rugiapjūtės dainos. Avižapjūtės dainos. Naktigonių dainos. Medžioklės dainos — 2. Kalendorinių apeigų dainos. Užgavėnių dainos. Velykų lalavimai — 3. Vaikų dainos — 4. Jaunimo ir meilės dainos — 5. Vestuvinės dainos — 6. Šeimos dainos — 7. Vaišių dainos — 8. Karinės-istorinės dainos — 9. Literatūrinės kilmės dainos — 10. Lietuvių ir lenkų kalbomis dainuojamų liaudies dainų parodijos — Išvados — Literatūra — Šaltinių santrumpos — Priedai — Summary — Streszczenie — Pavardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė — Dainų pateikėjų pavardžių rodyklė — Dainų užrašinėtojų pavardžių rodyklė — Dainų tekstų transkribuotojų pavardžių rodyklė — Dainų melodijų transkribuotojų pavardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Lenkai; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Liaudies dainos; Liaudies dainos; Lietuviai; Sąsajos.
EN
Folk song; Folk songs; Links; Lithuania; Lithuanians; Poles.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje autorius pateikia lietuvių ir lenkų liaudies dainų (poetinių tekstų ir melodijų) lyginamųjų tyrimų rezultatus. Remiantis Lietuvos ir Lenkijos folkloro archyvuose saugoma bei publikuota medžiaga pateikiama išsami konkrečių liaudies dainų žanrų, melodijų ir teksto tipų, jų variantų, aptinkamų lietuvių ir lenkų liaudies dainose, analizė. Publikuojama istorinė šio pobūdžio mokslinių tyrimų apžvalga Lietuvos ir Lenkijos etnomuzikologų darbuose, metodologinių šio darbo krypčių panorama, mokslinių sampratų įvairovės, jų reikšmių aiškinimo visuma. Išdėstyta autoriaus pozicija etnomuzikologijos, muzikinės folkloristikos, dainuojamosios tautosakos (poetikos tyrimų) ir muzikinės antropologijos mokslų požiūriais. Nurodytos gairės tolesniems lietuvių ir lenkų ar kitų kaimyninių tautų muzikinio folkloro apraiškų lyginamiesiems tyrimams. Išvadose pateikiama prielaida, kad didelė lietuvių ir lenkų liaudies dainų dalis atskleidžia giminingas jų siužetų, poetinių tekstų, eilėdaros sandaros istorines ištakas. Gimininga gali būti ir pavienių dainų melodinių tipų, jų formų, metroritmikos, intonacinių sekų visuma, žinoma tiek Lietuvos ir Lenkijos paribio, tiek ir tolimesnių etnografinių regionų lietuviškai arba lenkiškai dainuojamų liaudies dainų melodikoje. [Iš leidinio]

ENThe author of the monograph presents the results of a comparative study of Lithuanian and Polish folk songs (lyrics and melodies). A comprehensive analysis of genre, melody and lyric types and varieties found in Lithuanian and Polish folk songs is presented based on a material stored in Lithuanian and Polish folklore archives and on a published material. A historical overview of this type of research in works of Lithuanian and Polish ethnomusicologists is published as well as methods used in this work, variety of scientific concepts and their interpretations. The author presents his viewpoint towards the science of ethnomusicology, musical folkloristics, poetic study of folk songs and musical anthropology. The author also suggests guidelines for further comparative studies of manifestations of musical folklore in Lithuania, Poland and other neighbouring nations. The conclusion assumes that a lot of Lithuanian and Polish folk songs demonstrate related historical beginnings of their stories, lyrics and structure of versification. The types and forms of melodies, number of beats and intonational cues of individual songs can also be closely related which is recognised in melodies of songs sang in Lithuanian and Polish of both the Lithuanian and Polish periphery and in the further ethnographic regions.

ISBN:
9955181494
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40077
Updated:
2020-03-12 10:02:03
Metrics:
Views: 56    Downloads: 6
Export: