Regionų apibrėžimas Lietuvoje etnomuzikologijos duomenimis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regionų apibrėžimas Lietuvoje etnomuzikologijos duomenimis
Alternative Title:
Definition of the Regions in Lithuania according to the ethnomusicological data
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2012, t. 14, p. 16-28. Regionas: laikas, erdvė, žmonės
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Etninė kultūra; Etninė muzika; Etninė muzikos gaivinimas; Etninės muzikos gaivinimas; Regionai; Ethnic culture; Ethnic music; Ethnic, culture; Reconstruction of the ethnic music; Regions.
Keywords:
LT
Liaudies kultūra / Folk culture; Muzika / Music; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTAutoriaus tyrimų duomenimis, etninės muzikos ypatumų Lietuvoje neįmanoma susieti su vien tik etnografiniais Aukštaitijos, Žemaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos regionais, tačiau galima apibrėžti kaip dvi dideles vienbalsiškumo (rytų ir pietryčių Aukštaitija, Dzūkija, pietų Suvalkija, buvęs Klaipėdos kraštas) ir daugiabalsiškumo (vakarų ir dalis rytų Aukštaitijos, Žemaitija, šiaurės Suvalkija) sritis. Dar viena – polifonijos (sutartinių) sritis išsiskiria šiaurės rytų Aukštaitijoje. Kadangi vienbalsiškumas Lietuvoje turi labai plačias Šiaurės Europos lygiagretes, o daugiabalsiškumas – yra mūsų platumų išimtis, keliama mintis, kad šios sritys, kaip saviti kultūriniai regionai, greičiausiai atsirado priešistoriniais laikais ir atspindi ne tik baltų, bet ir substratinės kultūros palikimą. Todėl ir dabartinis Lietuvos regionų ir jų smulkesnių sričių apibrėžimas galėtų sietis su etninės muzikos tyrimais nustatytomis sritimis. Siūlomais daugiabalsiškumo ploto šiaurės Aukštaitijoje išskirti Šėlos, o iš vienbalsiškumo rytų Aukštaitijoje – Nalšios paregionius, kaip itin savitas etninės muzikos ir etninės kultūros sritis. Pietryčių Lietuvą tikslinga apibrėžti atskiru regionu, atspindinčiu Lietuvos lenkų ir aukštaičių bei dzūkų etninės muzikos ir etninės kultūros sampyną, glaudžiai susijusiu su Vilniaus kaip daugiataučio ir daugiakultūrio miesto tradicijomis. Sekant Europos ir Šiaurės Amerikos šalių pavyzdžiu, tikslinga atskirai apibrėžti Lietuvos didžiausių miestų – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos – regionus, susiejant jų etninės muzikos ir etninės kultūros gaivinimą su Lietuvos tautinių mažumų kultūrų tradicijomis. [Iš leidinio]

ENThe latest research made by the author shows that according to the spreading of the features of the ethnic music two main regions in Lithuania can be defined. The region of polyphony is evident in the northern and western part of Lithuania, and the area of monody exists in the eastern and southern part of Lithuania. The boundaries of these two main regions of ethnic music do not coincide with the limits of traditional Lithuanian ethnographical regions. All Samogitia, as well as northern, western and part of eastern Aukštaitija and northern Suvalkija belong to the area of the polyphony, while eastern Aukštaitija, southern Suvalkija, Dzūkija and Lithuania Minor belong to the area of the monody. It is evident that these two main areas of Lithuanian ethnic music, most probably, reflect earlier ethnic and cultural process than ethnographical regions in Lithuania. Three biggest Lithuanian cities, i.e. Vilnius, Kaunas and Klaipėda belong to different areas of ethnic music: Vilnius and Klaipėda are located in the area of the monody, and Kaunas is located in the area of polyphony. These multi-ethnical and multi-cultural cities historically had no relations with the culture of traditional Lithuanian regions and areas of ethnic music. Other big Lithuanian cities such as Šiauliai, Panevėžys, Utena, Alytus and Marijampol located in different ethnographical regions and ethnic music areas historically were connected with the culture of these regions.The proposition can be put forward that the local region of polyphonic songs sutartinės in the north-eastern Aukštaitija can be defined as Šėla sub-region, and the local region of hetetophonical songs in eastern Aukštaitija can be defined as Nalšia sub-region. South eastern Lithuania can be defined as a very peculiar region of Lithuanian Polish culture, where the features of the old Lithuanian ethnic culture are evident as well. This peculiar region of eastern Lithuania is formally located in the ethnographical region of Aukštaitija, but historically it had no clear connection with this region and with neighbouring Dzūkija as well. The area of south-eastern Lithuania always had strong relations with Vilnius and with Polish-speaking localities around this multi-ethnic and multi-cultural city of Lithuania. According to the experience of the European and American countries it is possible to define three biggest Lithuanian cities, i.e. Vilnius, Kaunas and Klaipėda as separate administrative and cultural regions, where the ethnic culture and ethnic music of historical ethnic minorities of Lithuania should be reconstructed. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44330
Updated:
2018-12-17 13:24:11
Metrics:
Views: 26    Downloads: 9
Export: