Славяно-Балтский раннетрадиционный меломассив: полиэтнические морфологические пересечения в западном секторе

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Славяно-Балтский раннетрадиционный меломассив: полиэтнические морфологические пересечения в западном секторе
Alternative Title:
Slavic-Baltic early tradition melodic lines massif: poly-ethnic and morphologic intersections in Western sector
In the Journal:
Tradicija ir dabartis. 2017, 12, p. 61-77
Keywords:
LT
Ukraina (Ukraine); Lietuva (Lithuania); Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Etninės mažumos / Ethnic minorities.
Summary / Abstract:

LTUkrainiečių etnomuzikologė Iryna Klymenko (Iрина Клименко) savo straipsnyje pateikia jos jau gerą dešimtmetį vykdomų slavų ir baltų ankstyvosios liaudies dainų melodikos tyrinėjimų rezultatus, atskleisdama vakarinėje šio kompleksinio regiono dalyje aptinkamus bendruosius etninius ir morfologinius šio melodikos masyvo dėsningumus. Autorė nuosekliai skelbia „Slavų ir baltų ankstyvosios liaudies dainų melodikos arealo (SBRM)“ žanrų registrų medžiagą. Šio kompleksinio makroarealo plotmėje SBRM leidžia parodyti daugialypius morfologinius ukrainiečių liaudies dainų melodikos saitus su kaimyninių tautų – lenkų, baltarusių ir lietuvių (dzūkų) – liaudies dainų melodika. Ji siūlo naują kalendorinių apeiginių liaudies dainų klasifikacijos sistemą, pagrįstą pirminės jų teksto skiemenų bei melodijų ritminės sandaros ypatumais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apeiginė melodika; Baltarusiai; Lenkai; Lietuviai; Makroarealas; Melogeografija; Skiemeninis-ritminis tipas; Tradicinių melodijų struktūrinė tipologija; Ukrainiečiai; Belarusians; Belorussians; Lithuanians; Macro-area; Melo-geography; Poles; Ritual melodies; Structural typology of traditional melodies; Sylabo-rhythmic type; Ukrainians.

ENUkrainian ethnomusicologist Iryna Klymenko (Iрина Клименко) presents her continuous research work results on Slavic-Baltic early traditional melodic lines in this article, discovering common ethnic and morphologic similarities here from the cross-border West side of actual complex ethnic region. Author is planning publication series of so called "Area of Slavic and Baltic Early Tradition Tunes (SBRM)" genre registers. In terms of macro-arealogy SBRM showing several morphological contacts with the adjacent Polish and Belarusian traditions, and one of the intersection – Lithuanians (Dzūkija ethnic region). The author proposes the new classification system for the calendar folk songs forms primarily for their initial (basic) rhythmic figures. [From the publication]

DOI:
10.15181/td.v12i0.1539
ISSN:
2029-3208
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68156
Updated:
2020-06-05 16:48:13
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: