Wedding songs with the 5+5+7 verse as a marker of a Slavonic-Balt early traditional macro-area

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Wedding songs with the 5+5+7 verse as a marker of a Slavonic-Balt early traditional macro-area
Alternative Title:
5+5+7 eilėdaros vestuvinės dainos kaip ankstyvosios slaviškosios ir baltiškosios tradicijos makroarealo žymenys
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2015, 16, p. 157-165
Keywords:
LT
Baltarusija (Belarus); Ukraina (Ukraine); Lietuva (Lithuania); Poezija / Poetry.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio objektas - vestuvinių dainų melodijų masyvas, kuriam būdinga 5+5+7 skiemenų eilučių struktūra (toliau tekste - E557, originalus modelis E446); jj sudaro beveik 1 200 garso įrašų ir melodijų užrašymų, sukauptų 1840-2014 m. Šio tipo apeiginių dainų arealas nepaprastai didelis, jis aprėpia penkiomis kalbomis kalbančių tautų gyvenamą teritoriją nuo Vistulos upės vakaruose iki Dono rytuose. To paties tipo dainų meloritminių formulių atmainos tyrinėjamos ukrainiečių, baltarusių ir lenkų ankstyvosios tradicijos melomasyvo (toliau tekste - UBLAM) ritminių-stilistinių tendencijų kontekste. Skirtingos paplitimo zonos apibrėžiamos remiantis šiais parametrais: trimačių (vakarinėje dalyje) arba dvimačių (centrinėje ir rytinėje arealo dalyse) ritminių formų paplitimas; silabinio ritmo stabilumas (Podolė, Volynė, Rytų Lenkija) arba mobilumas (Baltarusija, rytinė ir centrinė UBLAM dalis), girdimas atliekant dainas; skiemenų dalybos algoritmas (rytinė ir centrinė UBLAM dalis) arba skiemenų pridėjimo mechanizmas (UBLAM vakarinė „arka“). E557 tipo melodijų ritmo tipologijos charakteristikos įvairuoja atsižvelgiant į šių zonų stilistiką. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: 5+5+7 eilėdara; Ankstyvosios tradicijos melomasyvas; Aukštaitija; Daugiatautis makroarealas; Dzūkija; Melogeografija; Meloritminė tipologija; Ritminės stilistinės zonos; Ritminėsstilistinės zonos; Ukrainiečių, baltarusių ir lenkų ankstyvosios tradicijos melomasyvas; Vestuvinė daina; Early-traditional Melomassif; Melogeography; Music-rhythmic typology; Poly-ethnic macro-area; Rhythm stylistic zones; Rhythm-stylistic zones; Ukrainian Belarusian Polish Early traditional Melomassif; Ukrainian-Belarusian-Polish Early-traditional Melomassif; Verse 5+5+7; Wedding song.

ENThe object of this article is a massive of wedding melodies with a basic 5+5+7 verse (V557, original model V446) — nearly 1200 audio and sheet music publications among the recordings from 1840 to 2014. This song type has an unprecedentedly huge distribution area (for ritual songs) - it has a five-lingual extension from the Vistula River in the west to the Don in the east. The varieties of its music-rhythmic formula are viewed in the context of the macro-scale rhythm-stylistic tendencies of the UBPEM. The zones are identified by the following parameters: a prevalence of a three-dimensional (western) ora two-dimensional (central and eastern) rhythmic forms; a stability (Podillia, Voly n, Eastern Poland) or a mobility (Belarus, east and centre of the UBPEM) of a syllabic rhythm during a song performance; a syllabic division algorithm (east and centre of the UBPEM) or a mechanism of a syllable addition (western “arc” of the UBPEM). The stylistics of these zones modifies the rhythm typological characteristics of typical melodies of the V557 type. [From the publication]

ISSN:
1392-9313
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58168
Updated:
2019-02-06 08:40:53
Metrics:
Views: 18    Downloads: 3
Export: